Odpravnina zaposlenemu

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.05.2012Delavcu bi izplačali odpravnino ob odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga. Plača za zadnje tri mesece znaša 1.000 evrov bruto na mesec. Pri nas je zaposlen 6 let. Naši lastniki so delavcu pripravljeni izplačati 3.000 evrov.
 
Ali je prav, da ta odpravnina v višini 3.000 evrov ni obdavčena s prispevki, ker ne presega 10‑kratnika osnove oziroma zato, ker imamo v kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo napisano, da odpravnina lahko presega 10-kratnik osnove. Menimo tudi, da odpravnina 3.000 evrov ni obdavčena z dohodnino, ker ne presega 10 republiških plač. Dilema se poraja zato, ker bi mu izplačali 3.000 evrov in ne 1.500 evrov, kot je to izračunano na podlagi 2. odstavka 109. člena ZDR.
 
Pravilno sklepate. Čeprav vašemu zaposlenemu izplačate odpravnino iz operativnih razlogov v višini 3.000 evrov, ta ni obdavčena ne s prispevki niti z dohodnino. Ob izplačilu odpravnine vam ni treba oddati obrazca REK 1 v sistemu e-davkov.
 
Zakon o delovnih razmerjih v 109. členu navaja, kako se odpravnina izračuna glede na višino plač zaposlenih in njihove delovne dobe pri delodajalcu, ki mu je dolžan obračunati in izplačati odpravnino. Zgornja višina obračunane in izplačane odpravnine ni omejena, če se tako odloči delodajalec in je ugodno za zaposlenega. Če obračunana odpravnina iz operativnih razlogov presega 10-kratnik povprečne bruto plače v RS, je razlika obdavčena s povprečno stopnjo dohodnine in prispevki 22,1 in 16,1 odstotka na celotno vrednost odpravnine.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *