Odstop od pogodbe z odstopnino

Avtor: | Objava: 10.06.2003V določenih primerih je lahko sklepanje pogodb na daljši rok precej rizičen. Še posebej to velja za primere, ko sklepate pogodbe z novimi poslovnimi partnerji, ki jih ne poznate dovolj. Če se takemu riziku ne morete odreči je ena od možnih in v praksi zelo uporabnih rešitev odstopnina.

Z odstopnino si omogočite, da za plačilo določenega nadomestila odstopite od pogodbe. To je lahko v določenih primerih zelo uporabna rešitev, saj se s tem brez kakršnihkoli drugih posledic "rešite" pogodbenega razmerja, ki bi vas v poslovanju vezalo.

Obligacijski zakonik v členu 67 določa:
"(1) Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da ima bodisi ena bodisi vsaka od njiju pravico odstopiti od pogodbe, če da odstopnino (skesnino).

(4) Če pogodbeni stranki nista določili, do kdaj lahko upravičena stranka uresniči pravico odstopiti od pogodbe, lahko ta to stori vse dotlej, dokler ne poteče čas, določen za izpolnitev njene obveznosti.
"

Odstopnina je torej vnaprej dogovorjena vsota, ki jo določita stranki v pogodbi in je neke vrste ''nadomestilo'' za uporabo pravice do odstopa od pogodbe.

Ko torej ena od strank želi odstopiti od pogodbe, s plačilom odstopnine - zneska, ki je določen v naprej - odstopi od pogodbenih obveznosti brez kakršnihkoli dodatnih pojasnjevanj, zapletov, kazni,

PRAVNI VIR
Obligacijski zakonik(UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *