Opredelitev pojma »pranje denarja«

Avtor: | Objava: 09.01.2004Podjetniki pri svojem poslovanju pogosto operirate z velikimi vsotami denarja. Vsako transakcijo, višjo od določene vsote, morajo na banki (pa tudi pri nekaterih drugih organih) evidentirati, da bi se uspešneje preprečevalo pranje denarja. Občutek nelagodja se kaj hitro pojavi, še posebej pri podjetnikih, ki veliko in uspešno delajo ter imajo velik pretok denarja – Kaj če me bodo osumili pranja denarja? Kakšna je dejanska definicija »pranja denarja«? 

Besedna zveza »pranje denarja« pomeni prikrivanje pravega izvora denarja. Ta denar izvira iz kriminalnih poslov, kot so npr. preprodaja mamil, orožja, ali druge prepovedane dejavnosti. Ta izvor se skuša prikriti s tem, da se denar npr. zamenja, razpeča(va), …  
 
Pranje denarja se običajno dogaja pri bančnem in finančnem ali tudi drugem gospodarskem poslovanju, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- Gre za denarne zneske ali premoženje velike vrednosti, pri čemer se za veliko vsoto šteje znesek, ki presega petdeset povprečnih plač v gospodarstvu. 
- Podjetnik oziroma finančnik mora vedeti ali bi moral in mogel vedeti, da je premoženje oz. denar, ki ga »pere«, pridobljeno s prepovedanimi dejavnostmi (orožje, mamila, …).
Denar se sprejema, razpečuje, zamenja ali na drug način prikrije njegov pravi izvor (npr. se investira v določeno legalno dejavnost, …).  
 
Kaznivo dejanje je sankcionirajo z zaporom do petih let, denar in premoženje pa se odvzameta.
 
Glede na zgoraj navedeno, še posebej glede na dejstvo, da Kazenski zakonik predpostavlja, da bi v določenih primerih podjetnik moral vedeti, da denar, ki ga upravlja ni »čist«, je potrebna previdnost pri vseh poslih z večjimi denarnimi zneski, ko poreklo denarja ni povsem jasno. Tako se velja izogibati vsakim ponudbam (veliko jih je v zadnjem času tudi na internetu), ki imajo kakršen koli namen prikrivanja izvora denarja, sumljivim finančnim ponudbam iz »eksotičnih« držav, … 

PRAVNI VIR:
Kazenski zakonik Republike Slovenije
(UL RS 63/94, 70/94, 23/99, 60/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *