Optimizirajte svojo davčno bilanco po novem (24.11.) in Davčno priznani stroški po novem (30.11.)

Avtor: | Objava: 28.10.2004

Strokovna seminarjaVstop Slovenije v Evropsko unijo nam je na področju predpisov prinesel kar nekaj sprememb, med drugim pa tudi poostreno davčno kontrolo, zato smo tudi v novembru za vas pripravili dva aktualna seminarja.
 
Ker sta tematiki povezani, vam priporočamo obisk obeh seminarjev - po znižani ceni, seveda!   
 
Seminarja sta namenjena vodjem računovodstva in financ, računovodjem, podjetnikom, direktorjem, vsem, ki jih tematika zanima. 
 
seminar C:  24. novembra 2004
 
OPTIMIZIRAJTE SVOJO DAVČNO BILANCO PO NOVEM    
 • Kako pravilno izkazovati prihodke in odhodke po novem zakonu?
 • Kaj vključujemo med davčne olajšave po novem, kaj je z rezervacijami, odpisi terjatev in podobno?  
 • Poslovna bilanca kot podlaga in njen vpliv na davčno bilanco 
Davčni inšpektorji so glede upravičenosti odhodkov zelo natančni in podatke v davčni bilanci preverjajo na več načinov. Kako v skladu z novo zakonodajo optimizirati svojo davčno bilanco, bosta na seminarju odgovorili strokovnjakinji, ki bosta podali tudi praktične napotke za njeno sestavo: 
 
Romana Kruhar-Puc, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka, Uniconsult d.o.o. in
Urška Premk, direktorica računovodskega servisa URMI

PROGRAM SEMINARJA
 • spremenjen Zakon o davku od dohodka pravnih oseb; na kaj vplivajo spremembe v letošnjem letu;
 • pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih (odhodki za pokrivanje izgub preteklih let...);
 • vpliv metod vrednotenja zalog na davčno bilanco;
 • kdaj je potrebno prevrednotovanje osnovnih sredstev in vpliv metode amortiziranja?
 • aktivne in pasivne časovne razmejitve;
 • kaj vključujemo med davčne olajšave in v kakšni velikosti?
 • kdaj se upoštevajo dolgoročne rezervacije in odpisi terjatev;
 • kaj je s priznano obrestno mero?
 • posebnosti za koledarsko leto 2004 (olajšave za osnovna sredstva);
 • davčni vidik prodaje lastnega poslovnega deleža;
 • povezane osebe po novem zakonu in transferne cene;
 • vi sprašujete, mi odgovarjamo. 
 
 
 
seminar D: 30. novembra 2004
 
DAVČNO PRIZNANI STROŠKI PO NOVEM  
 • Katere spremembe ZDDPO-1  veljajo za leto 2004?
 • Kriteriji, na podlagi katerih davčni inšpektor ugotavlja upravičenost stroškov?
 • Kateri odhodki so delno priznani odhodki?
 
Vsi stroški, ki jih ima podjetje, s stališča Davčne uprave niso poslovno potrebni in jih torej ne moremo šteti za davčno priznane odhodke. Glede njihove upravičenosti so davčni inšpektorji zelo natančni in jih preverjajo na več načinov.
 
Odgovor na vprašanje, katere so tiste najpogostejše napake, ki si jih davčni zavezanci ne moremo privoščiti, in napotke za pravilno evidentiranje in priznavanje odhodkov bosta podali strokovnjakinji:
 
 
Romana Kruhar-Puc, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka, Uniconsult d.o.o. in
Urška Premk, direktorica računovodskega servisa URMI
 
PROGRAM SEMINARJA
 
 • Novi zakon in pravilnik o davku od dohodka pravnih oseb
 • Kaj in kdaj se ne prizna kot odhodek (službeni avtomobili in potni nalogi, izdatki za nočitve, obresti, odhodki za šport in rekreacijo ...)
 • Opredelitev odhodkov, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti (odhodki ki imajo značaj privatnosti - seminarji, dodatna izobraževanja, časopisi ...)
 • Kaj bo po novem s stroški reprezentance, amortizacijo, odpisi terjatev in v kakšni višini so priznani ...
 • Kakšen je vpliv izločitve odhodkov iz davčne bilance ...
 • Novosti pri obračunu plač in stroškov študentov ...
 • Kaj bo z bonitetami po novem in avtorski honorar po novem zakonu o dohodnini
 
 
P.S.
 

Za davčne inšpektorje nevednost ni opravičilo! 

 
 
KDAJ IN KJE?
 
Oba seminarja bosta v dvorani stavbe AMZS, Dunajska 128, Ljubljana, v kleti.
Pričetek obeh seminarjev je ob 9.00 uri, registracija udeležencev ob jutranji kavi od 8.30 do 9.00.
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
ga. Sonja Povšič
tel.: 01/200 20 50,
e-pošta: info@podjetnik.si
 
 
OBA SEMINARJA ZA SAMO 64.500 SIT + DDV!

Če se prijavite takoj celo samo za 58.050 + DDV!
Če pa ste zraven še naročnik Podjetnika, je za vas cena za oba seminarja le 51.600 + DDV!
 
Tematiki obeh seminarjev sta povezani, zato priporočamo obisk obeh seminarjev - po znižani ceni, seveda!
 
 
KOTIZACIJA ZA POSAMEZNI SEMINAR
 
Kotizacija vključuje: predavanja strokovnjakinj, strokovno gradivo, pogostitev, izvod revije Podjetnik
 
seminar C: OPTIMIZIRAJTE SVOJO DAVČNO BILANCO PO NOVEM - 39.500 + DDV
 
seminar D: DAVČNO PRIZNANI STROŠKI PO NOVEM  - 39.500 + DDV
 
- seminarja C + D - 64.500 SIT + DDV - vaš prihranek 14.500 + DDV!
- zgodnja prijava na oba seminarja - 58.050 + DDV - vaš prihranek 20.950 SIT + DDV
- naročniki Podjetnika z zgodnjo prijavo na oba seminarja - 51.600 + DDV -  vaš prihranek 27.400 SIT + DDV
 
Razmišljate, da bi se naročili na Podjetnika? Prav imate. Res se vam splača. Hitro pokličite gospo Sonjo na številko 01/200 20 50!
 
 
PRI PODJETNIKU SE POPUSTI SEŠTEVAJO!
 
Za zgodnje prijave do 6. 11. 2004 vam priznamo 10% popust
+
naročniki revije Podjetnik imajo še dodatni 10 % popust
+
vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja ima še 10 % popust!
 
 
 
PRIJAVA IN INFORMACIJE
 
 
 

Prijave sprejemamo tudi pisno po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana, po e-pošti na naslov narocnine@podjetnik.si
ali po faksu na št. 01/423 82 60.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *