Plača delavca z dvema zaposlitvama

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.10.2010Zanima nas, kako obračunamo plačo zaposlencu, ki ima sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. Pri drugem delodajalcu ima sklenjeno za 60 odstotkov in v našem podjetju za 40 odstotkov mesečne obveznosti po Zakonu o delovnih razmerjih.
 
Zaposlenci lahko imajo sklenjenih več pogodb o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas z različnimi delodajalci. Zaposlenec je pri vsakem izmed svojih delodajalcev ustrezno socialno in pokojninsko zavarovan, kar pomeni, da se mu od njegove bruto osnove obračunajo in plačujejo prispevki za pokojninsko in socialno varnost v višini 22,1 odstotka in prav tako mu delodajalci obračunavajo in plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od bruto osnove v višini 16,1 odstotka. Iz tega izhaja, da mora vsak delodajalec zaposlencu obračunati in plačati iste odstotke prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – razlika je le višina bruto osnove.
 
Pri obračunu akontacije dohodnine so naslednje posebnosti:
-   splošna olajšava in osebne olajšave se lahko upoštevajo samo pri enem delodajalcu (kateri je to, je odvisno od izjave zaposlenca, ki jo pisno poda in določi, kateri od delodajalcev mu bo obračunal olajšave – po navadi je to tisti delodajalec, ki predstavlja pretežnega plačnika mesečnih dohodkov zaposlenca – ni pa nujno) in
-   akontacija dohodnine se obračuna glede na letno progresivno lestvico (prvi, drugi ali tretji dohodninski razred).
 
Izračun je: bruto plača – prispevki za pokojninsko in socialno zavarovanje (22,1 %) – olajšave (splošna in osebne) = osnova za akontacijo dohodnine glede na dohodninsko lestvico.
 
Pri drugem delodajalcu se obračunajo samo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne upoštevajo se olajšave in akontacija dohodnine se ne obračuna glede dohodninske lestvice, ampak po stopnji 25 odstotkov od osnove za dohodnino. Izračun je: bruto plača – prispevki za pokojninsko in socialno zavarovanje (22,1 %) = osnova za akontacijo dohodnine (25 %).
 
Zaposlenemu pripada tudi sorazmerni del števila dni letnega dopusta pri posameznemu delodajalcu, kar pomeni tudi sorazmerni delež vrednosti regresa za letni dopust (podpis izjav med zaposlencem in delodajalci). Pripada mu prevoz na delo in z dela ter celotni regres za prehrano, če je pri posameznem delodajalcu štiri ure in več.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *