Plača direktorja in lastnika podjetja

Avtor: Alenka Maher | Objava: 09.02.2010Na začetku leta pripravimo pravilnik o nagrajevanju zaposlenih in določimo kriterije za nagrade. Pri tem sem jaz, kot direktor in edini lastnik podjetja, izjema, saj nimam fiksne plače, ampak ta zelo niha glede na finančno situacijo. Zanima me, ali je treba v primeru mesečnega spreminjanja moje plače vsako tako spremembo vpisati v akte oziroma v knjigo sklepov?
 
Delodajalci, ki zaposlujejo nad 10 delavcev, so po Zakonu o delovnih razmerjih dolžni sprejeti splošne akte družbe in o tem obvestiti svoje zaposlene oziroma sindikat, če je ta organiziran v podjetju. Med splošne akte sodi tudi Pravilnik o nagrajevanju, oziroma o plačah in drugih prejemkih delavcev, v katerem se določijo osnovne plače in kriteriji nagrajevanja ter napredovanja zaposlenih. Običajno družba pravilnikov ne sprejema vsako leto ob pričetku poslovnega leta, temveč le enkrat in nato le še potrebne spremembe. V vašem primeru imate verjetno poleg osnovnih bruto plač, ki so opredeljene v pogodbi o zaposlitvi posameznih delavcev, določena tudi merila za izplačilo nagrad oziroma letne stimulacije, ki jo delavci prejemajo v obliki stimulativnega dela plače in je vezan na doseganje pričakovanih rezultatov dela delavcev, kar je povsem pravilno in obojestransko motivacijsko.
 
Za poslovodne osebe – lastnike in hkrati direktorje družb, pa se navadno v individualni pogodbi o zaposlitvi določi osnovna bruto plača; zgornja meja ni določena, je pa določena spodnja meja in sicer minimalna pokojninska osnova, ki je na današnji dan (januarja) 828,06 evrov bruto. V kolikor se finančna situacija v podjetju spreminja, bi vam svetovala, da v individualno pogodbo o zaposlitvi napišete minimalno pokojninsko osnovo in določilo, da se glede na doseganje plana družbe in poslovne uspešnosti, direktorju mesečno izplačuje stimulativni del plače, ki pa je fleksibilen in se lahko spreminja mesečno. Če bi želeli še bolj natančno definirati fleksibilen del plače, lahko v individualni pogodbi določite tudi merila za izplačilo stimulativnega dela plače. Če ste edini lastnik in direktor vam tega ne svetujem.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *