Plačila, ki jih ni potrebno nakazovati na transakcijske račune

Avtor: | Objava: 18.01.2005Pravilnik o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune, se nanaša na pravne in druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, upravne in druge državne organe in organe samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, ki morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila praviloma nakazovati prejemnikom na njihove transakcijske račune. 

Pravilnik opredeljuje izjeme, ko nakazovanje plačil in prejemkov za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ni nujno na transakcijske račune. 

Pravilnik ločuje med tremi različnimi situacijami:
 
a) Osebe, določene v 67. členu Zakona o davčnem postopku (izplačevalci dohodka) niso dolžne nakazovati na transakcijske račune fizične osebe:
   1. dohodkov iz delovnega razmerja v skladu s 25. členom 
Zakona o dohodnini;
   2.  dohodkov, ki so izvzeti iz obdavčitve z dohodnino v skladu z 20. členom Zakona o dohodnini;
   3.  dividende in obresti, ki ne presegajo 30.000 tolarjev;
   4.  nadomestila, izplačana predsednikom in članom volilnih odborov ter njihovim namestnikom za opravljanje njihove funkcije;
   5.  prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov, industrijskih in drugih odpadkov ter izdelkov domače in umetne obrti, ki ne presegajo 30.000 tolarjev. 

b) Če je izplačevalec dohodka fizična oseba, ki opravlja dejavnost, le-ta nima dolžnosti nakazovanja na transakcijske račune pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost za opravljene storitve oz. dobavljeno blago, kjer posamično plačilo ne presega 100.000 tolarjev 

c) Če je izplačevalec dohodka pravna oseba, ki nakazuje plačila za opravljene storitve oz. za dobavo blaga pravni oz. fizični osebi, ki opravlja dejavnost, plačil ni dolžna nakazati na transakcijski račun pravne osebe oz. fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 100.000 tolarjev. 

Razlog za tovrstno ureditev je v tem, da gre bodisi za plačila v manjših zneskih, bodisi je evidenca o plačilih zagotovljena na kakšen drug način.  

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune
(UL RS 140/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004, 128/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *