Plačilo delavca na delu v tujini

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 07.10.2011Samostojni podjetnik, registriran v Sloveniji, ima enega zaposlenega. Trenutno se mu ponuja občasno delo v Nemčiji. Gre za postavljanje proizvodnje linije – kar pomeni npr. 5 dni dela v tujini, nato se delavec vrača v Slovenijo in se v Nemčijo vrne po 10 dneh, da se postavi nova linija. Kako je z izplačilom plače? Ali ima samostojni podjetnik kakršnekoli obveznosti v Nemčiji, da se prijavi? Kakšen je postopek? Kako se obračunava plača? Ali lahko dobi delavec dnevnice, kilometrino? Kako je z izstavitvijo računa temu nemškemu podjetju za delo, opravljeno v Nemčiji (je oproščeno plačila DDV in po katerem členu?)? 

Samostojni podjetnik opravlja registrirano dejavnost proizvodnje in montaže (če pravilno razumem vprašanje) in ima enega zaposlenega, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je dogovorjeno in opisano delo zaposlenega, kar posledično pomeni, da mu po Zakonu o delovnih razmerjih in Kolektivni pogodbi dejavnosti (če jo upoštevajo) pripada plača z dodatki, regres za letni dopust, regres za prehrano, prevoz na in iz dela, nagrada ob koncu leta ipd. Prav tako vsakemu zaposlenemu pripada povračilo stroškov, ki jih je imel na službeni poti (kilometrina, dnevnica, nočitev, parkirnina, vinjeta, letalska karta, taksi prevoz ipd.). Vi mu morate plačo obračunati in izplačati enako za delo v Nemčiji kakor za delo, ki ga opravlja v Sloveniji. Ker gre za delo na drugi lokaciji, mu boste obračunali dnevnice in ne nadur.  

Delavec je upravičen do tujih dnevnic (cela dnevnica za Nemčijo je 55 evrov). Koliko dnevnic bo dobil, se izračuna od ure začetka službene poti in ure prihoda s službene poti. Obvezno mora imeti izdan potni nalog za službeno potovanje pred pričetkom službene poti in ko se vrne mora obvezno izpolniti potni nalog in priložiti vse dokumente, ki bodo predstavljali osnovo za izplačilo stroškov, ki jih je imel na službeni poti.  

Število dnevnic izračunate po naslednjem principu (navajam izmišljen primer):  

Pričetek službene poti je 4. julija ob 6.00 uri in prihod iz službene poti je 6. julija ob 22.30 uri.  

Koliko dnevnic mu pripada? Za tujino se začne obračunavati cela dnevnica nad 14 ur odsotnosti od pričetka službene poti.  

Izračun:
3. julij 6.00 do 4. julij 6.00 = 24 ur (1 dnevnica)
4. julij 6.00 do 5. julij 6.00 = 24 ur (1 dnevnica)
5. julij 6.00 do 6. julij 6.00 = 24 ur (1 dnevnica)
6. julij 6.00 do 6. julij 22.30 = 16,30 ur (1 dnevnica)

Skupaj so to 4 dnevnice.  

Za dneve, ko je zaposleni upravičen do dnevnice, mu ne boste obračunali regresa za prehrano in prevoza na in z dela.  
 
Zaposlenemu pripada kilometrina (0,37 evra/km), če se bo odpravil v Nemčijo s svojim osebnim avtomobilom.

Samostojni podjetnik bo nemškemu podjetju (naročniku) izstavil račun za dobavo in montažo proizvodnje linije in mu na računu ne bo zaračunal DDV. Od nemškega podjetja bo moral pridobiti njegovo številko ID DDV. Ker gre za dobavo blaga, ki zapusti Slovenijo, in se storitev montaže (premičnine) opravi na sedežu naročnika, se obdavči v državi naročnika (Nemčija). Nemški naročnik bo naredil samoobdavčitev.  

Klavzula, ki jo mora samostojni podjetnik napisati na izdanem računu, je: »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 25. člena ZDDV-1B«
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *