Plačilo v gotovini

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 05.09.2011Ali lahko fizična oseba plača samostojnemu podjetniku ali d. o. o. račun v gotovini, če gre za znesek, višji od 420 evrov?
 
Da, samostojni podjetnik ali gospodarska družba lahko prejmeta od fizične osebe plačilo računa, katerega vrednost presega 420 evrov, v gotovini. Vendar je treba biti pozoren na Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki dovoljuje, da prejeta gotovina od fizične osebe ne sme presegati 15.000 evrov. Če je vrednost računa, ki ga izdate fizični osebi, nad 15.000 evrov, ga mora vaš kupec (fizična oseba) obvezno plačati na enega od vaših transakcijskih računov, odprtih v eni od poslovnih bank. Če vrednost prejmete v gotovini, ste kot prodajalec v prekršku.
 
Pripomnila bi tudi, da lahko imate v internih aktih (Pravilnik o računovodenju, Pravilnik o blagajniškem poslovanju ali Sklepi samostojnega podjetnika) opredeljeno, do katere vrednosti sprejemate plačila v gotovini od prodaje fizičnih oseb in od katere vrednosti je obvezno, da fizična oseba opravi plačilo prek transakcijskega računa.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *