Podatki o transakcijskih računih so javno dostopni

Avtor: | Objava: 10.07.2002Podatki o transakcijskih računih pravnih oseb in zasebnikov, ki se zbirajo v registru Banke Slovenije, so javni. To pomeni, da lahko te podatke zahteva vsakdo, pri katerikoli banki, ki ima omogočen dostop do registra.
Banke, ki vodijo transakcijske račune, so dolžne Banki Slovenije dnevno sporočati podatke o transakcijskih računih in njihovih imetnikih. Banka Slovenije pa bo vodila register - bazo bodatkov o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih računov pri poslovnih bankah.
Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb, ki niso zasebniki, niso javni. Osebe, ki so upravičene zahtevati podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb, so v predpisu izrecno naštete (npr. sodišča, davčni organi, upnik, ki ima pravnomočen in izvršljiv izvršilni naslov,...).

Z vzpostavitvijo enotne baze podatkov o transakcijskih računih bo omogočen boljši nadzor in večja preglednost. Javna dostopnost podatkov o transakcijskih računih bi lahko prispevala k posepešitvi izvršilnih postopkov.
 
VELJAVNOST:
Od 29.06.2002, uporabljati se začne 01.07.2002.

PRAVNI VIR:
Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (UL RS 56/2002)
Zakon o plačilnem prometu (UL RS 30/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *