Podatki za obračun plač - september 2008

Avtor: | Objava: 07.10.2008Podatki za obračun plač, nadomestil v zvezi z delom, dnevnic, regresa, nagrad...
 
Podatki za obračun plač za mesec september 2008 podatek za EUR
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v RS za predpretekli mesec              julij 08

1.372,46

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v RS za pretekle 3 mesece              maj - jul. 08 1.365,73
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v RS za predpretekli mesec              julij 08   890,24
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v RS za pretekle 3 mesece              maj - jul. 08  885,59
Minimalna plača od 1.8.2008 dalje   589,19
Zajamčena plača od 1.8.2006 dalje   237,73
  
Tarifni razred Izhodiščne plače po SKPgd od EUR
I.   enostavna dela 334,76
II. manj enostavna dela 365,36
III. srednje zahtevna dela 405,14
IV. zahtevna dela 447,97
V. bolj zahtevna dela 503,05
VI. zelo zahtevna dela 594,83
VII. visoko zahtevna dela 671,32
VIII. najbolj zahtevna dela 793,71
IX. izjemno zahtevna dela 946,69
 
Regres za prehrano med delom na dan (EUR)
po SKPgd (od 1.7.07 dalje) 3,13
po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (od 1.8.2008) 6,12
 
Prevoz na delo in z dela višina povračila po Uredbi višina povračila po SKPgd
če je zagotovljen javni prevoz (in je prebivališče oddaljeno od postajališča javnega prevoza manj kot 1 km) največ do višine cene javnega prevoza najmanj 60 % cene javnega prevoza
   
če je zagotovljen javni prevoz (in je prebivališče oddaljeno od postajališča javnega prevoza več kot 1 km) največ do višine cene javnega prevoza + dodatek največ do 0,18 EUR/km za razdaljo med prebivališčem in najbližjim postajališčem javnega prevoza  
če delojemalec iz objektivnih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza največ 0,18 EUR/km, za določanje oddaljenosti se upoštevajo najkrajše cestne razdalje 15 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina 
če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila povračilo stroškov za prevoz na delo se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja  
 
Dnevnice za službena potovanja v domovini višina povračila po Uredbi višina povračila po SKPgd (EUR)
     
6 - 8 ur do 5,26 EUR 5,08
8 - 12 ur do 7,51 EUR, če stroški prenočevanja vključujejo zajtrk se znesek dnevnice zmanjša za 15 % 7,30
12 - 24 ur do 15,02 EUR, če stroški prenočevanja vključujejo zajtrk se znesek dnevnice zmanjša za 10 % 14,61
 
Dnevnice za službena potovanja v tujini višina povračila po Uredbi višina povračila na dan po SKPgd
nad 6 ur do 8 ur 25 % dnevnice
nad 8 ur do 14 ur 75 % dnevnice (z zajtrkom -15%)
nad 14 ur do 24 ur 100 % dnevnice (z zajtrkom -10%)
Avstrija, Nemčija  55 EUR
Italija (Rim, Milano)  55 EUR
Italija (drugi kraji)  50 EUR
Hrvaška (Zagreb, Dubrovnik)  37 EUR
Hrvaška (drugi kraji)  28 EUR
BIH (Sarajevo)  37 EUR
BIH (drugi kraji)  25 EUR
Srbija in Črna gora (Beograd)  30 EUR
Srbija in Črna gora (drugi kraji)  25 EUR
Francija (Pariz)  55 EUR
Francija (drugi kraji)  50 EUR
Velika Britanija (London)  55 EUR
Velika Britanija (drugi kraji)  40 EUR
 
 
Povračila stroškov na službenem potovanju višina povračila po Uredbi višina povračila po SKPgd
prenočevanje do višine dejanskih stroškov po predloženem računu višina dejanskih stroškov po predloženem računu
javni prevoz do višine dejanskih stroškov do višine stroškov javnega prevoza
prevoz z lastnim prevoznim sredstvom (kilometrina) do 0,29 EUR/km 30 % cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina 
 
Druga nadomestila višina povračila  po Uredbi višina povračila po SKPgd (EUR)
terenski dodatek (na dan) 3,13 EUR/dan, če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje, sicer višina dnevnice 3,07
ločeno življenje 334 EUR/mesec, če v času izvajanja delovne obveznosti živi ločeno od svoje družine
izplačilo jubilejnih nagrad pri zadnjem delodajalcu*   izhodiščna plača I. tarifnega razreda
- 10 let do 460 EUR (ena plača) 334,76 EUR
- 20 let do 689 EUR (ena plača in pol) 502,15 EUR

- 30 let

- 40 let

do 919 EUR

do 919 EUR

(dve plači) 669,53 EUR

 

odpravnina ob upokojitvi do 3.443 EUR v višini dveh povprečnih mesečnih plač RS za pretekle 3 mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle 3 mesece (kar je za delavca ugodneje)
solidarnostna pomoč    
- v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana 3.443 EUR  
- v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara 1.252 EUR  
plačila vajencem za obvezno praktično delo (na mesec)    
- za 1. letnik   84 EUR  
- za 2. letnik 126 EUR  
- za 3. letnik 167 EUR  
- za 4. letnik 167 EUR  
plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo (na mesec) 172 EUR najmanj v višini 15 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS v času izplačila
* Jubilejna nagrada pri zadnjem delodajalcu se izključuje z jubilejno nagrado za skupno delovno dobo. 
 
Vir podatkov:
- Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (SKPgd) (Uradni list RS, št. 40/1997 do 90/2006 (v nadaljevanju SKPgd)
- Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/2006 (v nadaljevanju Uredba)
- Statistični urad RS
 
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *