Podjetja soustvarjajo razvoj

Avtor: Bojana Omrsel | Objava: 10.02.2003

V naši novi rubriki bomo spremljali trende regionalnega razvoja v slovenskih in drugih evropskih regijah, kjer ima podjetništvo zelo pomembno vlogo.Družbene in ekonomske spremembe, ki jih od srede devetdesetih let prinašajo procesi globalizacije (kot so prožnost v poslovanju, večanje kakovosti, partnerstva oziroma mreženja, pomen znanja in inovacij, uporaba sodobnih tehnologij, sproščanje organizacijskih oblik), so postale odločilne tako za konkurenčnost podjetij, kakor tudi lokacij, kjer podjetja poslujejo.

Da, danes lokacije, podobno kakor podjetja, konkurirajo med seboj po dostopnostih tako imenovane “trde” infrastrukture (transportna, komunalna, informacijska) in “mehke” infrastrukture (izobraževanje, znanja in spretnosti ljudi, razvitost svetovalne mreže, finančna podpora, raziskave in razvoj).

Če uspe lokalni, regionalni, nacionalni ali nadnacionalni upravi ob vsem tem še umno gospodariti z naravnim okoljem in skrbeti za enake (in vedno večje) možnosti za zaposlovanje in delo, govorimo o regionalni politiki in znotraj nje o regionalnem razvoju. Najmanj, za kar se morata ti prizadevati, je odpravljanje nakopičenih regionalnih razlik in doseganje kakovostnejših življenjskih razmer in možnosti bivanja za prebivalce regij.

Da bi vse to uresničili, je tudi Slovenija konec devetdesetih let sprejela novo politiko regionalnega razvoja s sredstvi, usmerjenimi v večjo usposobljenost delovne sile (izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje), spodbujanje novih učinkovitih naložb, gradnjo infrastrukture in podpornih mehanizmov razvoja regij.

Ta prizadevanja so zelo pomembna, saj se razlike med razvitostjo regij v Evropski uniji večajo, z njimi pa tudi razlike med narodi, živečimi v različnih regijah, in tako je tudi v Sloveniji. Evropska unija temu vprašanju posveča veliko pozornosti v okviru programov socialne in ekonomske kohezije.

Vsestranska vloga podjetij

Podjetja imajo pri regionalni in razvojni politiki pomembno vlogo. Podjetja uresničujejo temeljna načela regionalne politike, saj izvajajo ukrepe regionalnega razvoja na celotnem ozemlju države, razvojno sodelujejo s socialnimi partnerji, lokalnimi skupnostmi in državo, predvsem pa sodelujejo pri oblikovanju ciljev na področju podjetniške politike, ki je sestavni del regionalne razvojne politike (poleg socialne, kmetijske, okoljske, transportne, kulturne in drugih sektorskih poltik). Zato so tudi steber medregionalne in mednarodne konkurenčnosti, kar je tudi cilj regionalne razvojne politike, zasnovane na strategiji gospodarskega razvoja.

Javno-zasebna naveza postaja nuja in pogoj tudi v Sloveniji, kjer podjetništvo stopa iz pubertete v zrelo obdobje. Podjetja postajajo proaktivna ne le v rasti in razvoju lastnega kapitala, ampak so vse bolj prisotna tudi pri soustvarjanju gospodarskega, socialnega in kulturnega kapitala lokalnih skupnosti in regij, ki se z njimi identificirajo in merijo svojo uspešnost in primerjalne prednosti.

Za sooblikovanje razvojnih trendov

Biti prepoznaven, drugačen, moderen pomeni tudi sooblikovati trende. In spremljanju trendov regionalnega razvoja v slovenskih in drugih evropskih regijah je namenjena naša nova rubrika “Regionalni razvoj in podjetništvo” (skupaj z idejami za prispevke v drugih rubrikah), ki naj prispeva k partnerskemu dialogu med podjetji, zaposlenimi v njih, med podpornimi ustanovami ter javnoupravnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami. Uredništvo Podjetnika je k urejanju rubrike povabilo ljudi iz zasebnega, javnega in neprofitnega sektorja, ki se profesionalno ukvarjamo z regionalnim razvojem. Cilj je, da se kolo regionalnega razvoja ne zaustavi, zato bodo rubrike ustrezno aktualne, polemične in predvsem razvojno naravnane.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *