Podjetnik, kaj je tvoj cilj?

Avtor: Cvetka Peršak | Objava: 10.06.2003

Ko odgovarjajo na to vprašanje, naši podjetniki nikdar ne govorijo o denarju. Pa vendarle je pravi podjetniški cilj zaslužiti denar, zadosti denarja.Pogosto na seminarjih sprašujem podjetnike, začetnike ali tiste druge, že uveljavljene, kaj je njihov najpomembnejši podjetniški cilj. Nekateri rečejo »zadovoljstvo kupcev«, drugi »uspešnost poslovanja«, spet tretji »da bi s svojim delom zaslužili za preživetje«, četrti »dobiček«, peti »rast podjetja«, »prodor na tuje trge«, »uveljavitev lastne blagovne znamke«, »zaposlitev zase in kasneje še za otroke« in tako naprej.

Potem vprašam še bolj določno: »Kaj je tisti cilj vašega podjetja, ki bi mu podredili vse druge cilje, kar je najpomembnejši smisel, zaradi katerega podjetje sploh imate?«

Odgovori so podobni kot pri prvem vprašanju.

Potem vedno znova ugotovim, da naši podjetniki ne želijo govoriti o denarju. Kot da nas je nekako sram imeti tako »banalen« cilj - zaslužiti veliko denarja. Tako smo bili vzgojeni. Vrline so pridnost, dobrota, poštenost, skromnost, denar pa kvari ljudi in podobno.

Temeljni podjetniški cilj vendarle mora biti denar in to toliko denarja, da lahko pokrijemo vse potrebe ali želje, čeprav ga zaradi boljšega občutka lahko zavijemo v celofan in mu rečemo na primer pozitivni cash flow, likvidnost in podobno.

Zakaj ne more biti najpomembnejši cilj zadovoljstvo kupcev?

Če bi to bilo res ves smisel našega dela, potem bi bilo izdelke najbolje kar podarjati. Tako bi bili kupci oziroma obdarjenci najbolj zadovoljni. Res je, da brez zadovoljnih kupcev tudi denarja ne bo, ampak za zadovoljstvo kupcev se trudimo zaradi denarja in ne zaradi zadovoljstva samega.

S pojmom »uspešnost poslovanja« si lahko predstavljamo marsikaj. Podjetniki običajno navedejo poslovanje z dobičkom ali širitev obsega proizvodnje ali/in prodaje. Ko obravnavamo izkaz uspeha, ki prikazuje »uspešnost« ali »neuspešnost« poslovanja z dobičkom ali izgubo, se seveda srečamo s principom fakturirane realizacije (prihodek nastane, ko izstavimo fakturo, ki potem bo ali pa ne bo plačana!) in se prvič zamislimo, ko pa se pogovorimo še o davkih na dobiček, se zamislimo še drugič. Dobiček je seveda treba ustvariti, vendar ga je treba ustvariti ravno prav, ne preveč!

Širitev obsega proizvodnje in širitev obsega prodaje pa spet ne moreta biti najpomembnejši cilj, saj vsaka širitev pomeni povečanje napora in stroškov. Zato je tak cilj lahko samo metoda za dosego pravega cilja - zaslužiti denar, dovolj denarja.

Pod »zaslužiti za preživetje« se običajno podpišejo podjetniki začetniki, ki so brezposelni in se nameravajo samozaposliti. Niso pa redki tudi menedžerji večjih podjetij, ki že vrsto let menijo, da je treba »v tem prehodnem obdobju« preživeti, potem bo pa že kako! Prvim - torej brezposelnim - odgovorim: če boste vložili v svoje podjetje samo svoje znanje, sposobnosti in delo, potem je tak cilj zadosten. Če pa boste vlagali tudi svoje prihranke, potem morate zanje dobiti vsaj toliko, kolikor bi zanje dobili na naših (beri: mačehovskih) bankah, za pošteno delo pa morate prejeti še pošteno plačo.

Drugim - torej menedžerjem s ciljem »preživeti« - povem basen o konju z zelenimi očali in oblanci - saj veste: Prav takrat, ko se je navadil jesti oblance, je, revež, poginil. S podjetjem je podobno. Če ne bo prinašalo toliko denarja, da bi bili (kolikor toliko) zadovoljni lastniki, delavci, država, dobavitelji, kupci, menedžerji in še kdo, je škoda vsakega napora. In kaj danes počnemo s 4-odstotnim donosom, brez razvoja?

Rast podjetja - če mislimo na širitev proizvodnje ali/in prodaje, bi moral biti kot zgoraj - če mislimo na povečevanje zaposlenih - cilj države, ne pa podjetja. V podjetju je pomembna ekonomika. Torej narediti stvari čim ceneje, tudi s čim manj ljudmi. Lahko je zaposlovanje tudi metoda, s katero dosežemo pravi cilj, ki pa je, kot smo že rekli - denar.

Tudi prodor na tuje trge, uveljavitev lastne blagovne znamke in vse drugo so le načini za doseganje cilja in ne cilj sam. In ko rečemo »zaposlitev za otroke« mislimo na to, da bi jim ustvarili materialne pogoje za delo. Kajti dela je veliko, le da se z vsakim delom ne zasluži. Za to, da bi delali, ne potrebujete podjetja.

Nekaj pa je vendarle treba poudariti: Podjetniški cilj ne more biti zaslužiti ali pridobiti denar na nezakonit, nemoralen ali neetičen način!!!

Zakaj sploh razmišljati o cilju podjetja?

Težave so rešljive na različne načine, v različnem času, za različno ceno (od denarja do medčloveških razmerij). Najcenejše (v smislu vseh vrednosti - od denarja, časa, zadovoljstva) pa so vendarle tiste težave, ki sploh ne nastanejo, zato je predvidevanje in z njim možnost usmerjanja dejanj in dogodkov najpomembnejše. Zato je nujno postaviti pravi podjetniški cilj - s podjetjem ustvariti toliko denarja (prilivov), da bodo v čim večji meri lahko zadovoljeni interesi lastnikov, menedžerjev, delavcev, države, dobaviteljev, kupcev ... In to na pošten način, ne pozabiti!

Takšen cilj si mora zastaviti podjetnik in razmišljati o metodah za dosego tega cilja. Metode pa so vse po vrsti težavne, zahtevajo mnogo napora, odrekanja, potrpežljivosti, optimizma, volje, kar vedo vsi podjetniki in česar praviloma ne vedo ali ne razumejo vsi drugi.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *