Podjetnik leta, dvanajstič

Avtor: Jože Vilfan | Objava: 10.10.2003

Kdo nas bo letos tako navdušil, da bomo (znova) izrekli: "Neverjetno, kaj je podjetništvo!"Priznanja, namenjena odličnim podjetnikom, so “doma” v državah, ki so spoznala, kako pomembno vlogo imajo podjetniki v gospodarskem in sploh družbenem življenju. Slovensko priznanje Podjetnik leta je nastalo pred enajstimi leti kot zavestno stališče, da podjetniki imajo in bodo imeli pomembno vlogo tudi v naši državi in da si zaslužijo posebno priznanje. Takrat je, lahko bi rekli, to priznanje pomenilo prehitevanje splošne zavesti o pomenu podjetništva. Vse nadaljnje dogajanje pa samo govori o tem, da je bila to prava odločitev, saj vedno več držav in tudi celotna Evropska unija podjetništvo in odnos države do podjetništva postavlja v ospredje. Bolj ko se države primerjajo in bolj ko jih skrbi mesto na primerjalni lestvici konkurenčnosti, bolj narašča pomen podjetništva.

Slovenija ima približno 100.000 poslovnih subjektov (40.000 gospodarskih družb in 60.000 samostojnih podjetnikov). Od tega jih lahko najbrž kakšnih 95 odstotkov identificiramo z neko osebo (s podjetnikom oziroma podjetnico) ali manjšo podjetniško skupino. Kako v takšni množici izbrati nekoga oziroma nekaj ljudi (če gre za podjetniško skupino), ki naj pooseblja/jo najboljše v slovenskem podjetništvu? Pri Podjetniku smo se odločili za postopek, ki prinaša nekaj subjektivnosti in zahteva vrednotenje, vendar ima po našem
prepričanju tudi večjo sporočilnost.

V vseh teh letih namreč nikoli nismo izbrali prejemnika našega priznanja po nekem preprostem številčnem merilu. Postopek izbora je bil vedno takšen: najprej smo zbrali veliko informacij o posameznih podjetnikih (med drugim tudi mnenja in stališča različnih poznavalcev podjetništva); najbolj zanimive smo nato predstavili v rubriki Portret ali v kakšni drugi rubriki in nato vse te podatke predložili naši komisiji, ki je pri podjetnikih ocenjevala tudi “mehke” podatke, kot so strategija, vloga znanja, izvirne rešitve, mednarodna uspešnost... Izbrani podjetnik oziroma podjetnica oziroma podjetniška skupina je zato vedno poosebljal/a neko podjetniško kakovost in s tem pomenil/a tudi neko sporočilo. Naj prikličemo v spomin nekaj takšnih sporočil:
- velikokrat smo izpostavili pomen tehnoloških inovacij, zlasti pri ambicijah po mednarodnem uspehu (Hyla, Le Tehnika, Hermes SoftLab, Seaway, SmartCom, Tipro, Goltes Snowboard);
- ugotavljali smo, da končni uspeh temelji na vrednotah, ki jih je podjetnik oblikoval že zgodaj v življenju;
- kako pomembno je, da podjetnik, ki deluje v neki avantgardni dejavnosti, pomaga tudi razvijati okolje, v katerem deluje;
- kako partnerstvo prinaša večji razvoj, pa najsi gre že za sodelovanje zakoncev;
- z našim izborom smo pa končno povedali tudi to, da so v podjetništvu tudi človeške vrednote (skrb za invalide, podjetje Blues) ...

Postopek izbora je bil doslej takšen, da je komisija pregledala vse predstavitve podjetnikov v prejšnjem letniku revije (predvsem v rubriki Portret), nato je med njimi izbrala praviloma tri podjetnike oziroma podjetniške skupine, ki so prišli v ožji izbor, in končno se je odločila za enega posameznika oziroma skupino.

Letos: štiri nominacije

Letos bomo postopek nekoliko dopolnili. Zdaj je namreč vnaprej določeno, da imamo nominacije v štirih kategorijah, ki odražajo hkrati šarm in specifiko podjetništva. Te so:

1. izvirno odkritje priložnosti,
2. uspeh oziroma inovacija v panogi,
3. uspeh v tehnološko zahtevnem podjetništvu in
4. dosežek na področju financiranja ali prodaje podjetja.

Zdi se nam, da so to štirje kriteriji, ki zelo dobro odsevajo značilnosti podjetništva, še posebej današnjega trenutka podjetništva. Dodatna zahteva je ta, da je mogoče dosežek v izbrani kategoriji datirati v preteklem letu ali morda v zadnjih dveh letih. Torej, izvirno odkritje priložnosti se je zgodilo v letu 2000 ali 2001 ali pa je na osnovi prejšnjega odkritja priložnosti v teh dveh letih podjetje v svojem razvoju “poskočilo”; zanimiva finančna rešitev oziroma prodaja podjetja se je zgodila v teh dveh letih in tako naprej. Prav zaradi te ažurnosti lahko člani komisije za nominacijo predlagajo tudi podjetnike, podjetnice oziroma podjetniške skupine, ki niso bili predstavljeni v zadnjem letniku revije.

K prvi kategoriji lahko pripišemo: podjetništvo je definirano kot “iskanje priložnosti ne glede na sredstva, ki jih ima človek”. Najprej ideja, potem realizacija, torej. Bolj ko si že v startu določil pravo smer dogajanja (nišo itd.), večje so možnosti za uspeh. Iskanje priložnosti pa je končno poslanstvo, ki se za podjetnika nikoli ne konča.

Glede druge kategorije lahko pripišemo: podjetništvo meri na hiter razvoj. Hiter razvoj vsaj v začetku in do neke točke pomeni, da si zadel svojo nišo. Če si pa tako dober, da v panogo, v kateri deluješ, lahko prineseš novost, potem imaš rožnato prihodnost.

Glede tretje kategorije lahko pripišemo: visoka tehnologija nikakor ni edina in zveličavna pot v podjetništvu, toda mesto neke države na mednarodni lestvici konkurenčnosti je v veliki meri odvisno od stopnje inovativnosti njenega gospodarstva. Tehnološko napredno podjetništvo prinaša večje možnost za mednarodni uspeh in tudi dviguje raven dodane vrednosti v gospodarstvu. Dajmo torej priznanje takšnemu podjetništvu.

In končno, glede četrte kategorije lahko pripišemo: to je morda najmanj “slovenski” kriterij, kajti stališče, da je tudi podjetje finančni produkt, je pri nas še nekoliko nenavadno in tudi mehanizmi inovativnega financiranja (tvegani kapital in poslovni angeli) in prodaje so šele v razvoju; pa poudarimo to kategorijo ravno zato.

Končna naloga komisije je med temi štirimi nominacijami izbrati podjetnika, podjetnico ali podjetniško skupino, ki najbolje izraža značilnosti in kakovosti podjetništva. In (znova) bomo pozitivno šokirani izrekli: “Neverjetno, kaj je podjetništvo!”

Dosedanji Podjetniki leta:
1991: Edvard Golob, Edigs Pege, Mengeš
1992: Jože Kogoj, A.J. Kogoj, Miren
1993: Rudi Bric, Andrej Kuščer, Tomaž Schara, Zoran Zagorc, Hermes SoftLab, Ljubljana
1994: Marjan Koščak, nekdanji Ikom, Ljubljana
1995: Japec Jakopin in Jernej Jakopin, Seaway, Bled
1996: Doro Erjavec in Janez Pogačar, Hyla, Ljubljana
1997: Jani Goltes, Goltes Snowboarding, Trbovlje
1998: Jadranka in Drago Lemut, Le-tehnika, Kranj
1999: Milan Čelan, Tipro Keyboards, Grosuplje
2000: Jože Angeli, Blues, Šoštanj
2001: Filip Remškar, SmartCom, Ljubljana

Člani komisije za izbor Podjetnika leta:
dr. Bogomir Kovač, profesor, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
dr. Miroslav Rebernik, profesor, Poslovno ekonomska fakulteta, Inštitut za razvoj podjetništva, Maribor
dr. Miro Kline, profesor, Fakulteta za družbene vede Ljubljana, agencija Kline&Kline, Ljubljana
Viljenka Godina, direktorica Ekonomskega instituta Maribor
Viljem Pšeničny, direktor in predavatelj, Visoka strokovna šola za podjetništvo, Portorož
dr. Jan Žižek, predavatelj, Visoka strokovna šola za podjetništvo, Portorož
Jože Vilfan, glavni in odgovorni urednik revije Podjetnik
Primož Kaučič, poročevalec komisije, novinar revije Podjetnik

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *