Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja

Avtor: | Objava: 10.06.2003Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti so:
- mojstrski naziv,
- dokazilo o izpolnjevanju minimalnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti.

Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje obrti podobne dejavnosti so:
- dokončana ustrezna poklicna šola oziroma opravljen preiskus strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti ali strokovna izobrazba V.,VI. ali VII. stopnje, ki daje ustrezna strokovna oz. praktična znanja za obrt,
- dokazilo o izpolnjevanju minimalnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti.

Oseba, ki izpolnjuje te pogoje, je nosilec obrtne dejavnosti.

Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi:
- samostojni podjetnik (s.p.), če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje,
- družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje ali če te pogoje izpolnjuje vsaj eden od družbenikov,
- komanditna družba (k.d.) če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje ali če te pogoje izpolnjuje vsaj eden od komplementarjev,
- delniška družba (d.d.), če vsaj eden izmed članov poslovodstva ali pri njej zaposlena oseba izpolnjuje te pogoje.

Izumitelj ima na podlagi podeljenega patenta pravico do opravljanja obrtne dejavnosti tudi brez pridobitve mojstrskega naziva; enako velja za opravljanje obrti podobne dejavnosti, če se patenti nanašajo na vrsto dejavnosti, ki jo namerava opravljati. Enako pravico ima tudi nosilec vzorca ali modela.

Če nosilec obrtne dejavnosti (trajno ali začasno) zapusti fizično oz. pravno osebo, ga je ta dolžna v roku šestih mesecev nadomestiti. V času njegove odsotnosti pa mora prenehati s dejavnostjo.

Če se v roku 6 mesecev ne nadomesti nosilca obrti, se obrtno dovoljenje odvzame. Obrtna zbornica lahko dovoli začasno prekinitev dejavnosti za čas enega leta, če je nosilec obrti odsoten iz utemeljenega razloga več kot 6 mesecev.

PRAVNI VIR
Obrtni zakon (UL RS 50/94, 61/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *