Polog gotovine na TRR podjetnika

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 06.10.2008Če imamo denarna sredstva na TRR samostojnega podjetnika, ki bi jih prenesli na zasebni TRR, hkrati pa bi iz naslova prodaje morali gotovino položiti, ali lahko gotovine ne položimo na TRR in jo uporabimo, ne da jo položimo? Razumljivo, da poslovni dogodek prodaje knjigovodsko evidentiramo. Ali moramo za takšne primere porabe in gibanja denarnih sredstev voditi ločene evidence, če imamo enostavno knjigovodstvo? 

Samostojni podjetnik mora voditi evidenco listin med podjetjem in gospodinjstvom. Če samostojni podjetnik zagotavlja dane podatke na drugačen način, mu navedene evidence ni treba voditi, zadostuje, če so vsi pretoki med podjetjem in gospodinjstvom knjiženi na konto 9200.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *