Poskrbite za dokaze o legalnosti vaše programske opreme

Avtor: | Objava: 10.06.2003Računalniški programi, ki jih uporabljate pri opravljanju dejavnosti, morajo biti legalni! Kaj to pomeni in kako dokazujete legalnost programov v vašem računalniku?

Računalniški programi sodijo v kategorijo avtorskih del, za katera veljajo določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Uporaba avtorskega dela je dopustna le, če je avtor v skladu s tem zakonom in pod pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno materialno avtorsko pravico. Uporaba računalniških programov je torej dopustna le pod pogojem, da uporabnik pridobi ustrezno potrdilo o prenosu pravice reproduciranja in uporabe avtorskega dela na način in pod pogoji, ki jih določa pogodba.

Za uporabo računalniških programov se običajno sklepajo licenčne pogodbe, v katerih se določa, pod kakšnimi pogoji je dovoljeno avtorsko delo (računalniški program) reproducirati, uporabljati, na koliko računalnikih se lahko uporablja,

V zadnjem času se pojavlja trditev, da morate imeti kot dokaz legalnosti računalniških programov tako račun o plačilu, pisno pogodbo kot tudi originalno embalažo, vendar te trditve nimajo resnične pravne podlage.

Kaj je uporabnik programske opreme dolžan imeti kot dokaz, da ima pravico uporabe posameznega programa?
- V primeru, da ste programsko opremo izdelali sami (npr. oseba, ki je pri
vas v delovnem razmerju) seveda običajno nimate nič od navedenega. V
tem primeru boste inšpektorju dokazalovali, da je program resnično nastal
pri vas (npr. dokumentacija o postopku izdelave, ).
- V primeru, da imate na računalniku instaliran t.i. freeware, prav tako
običajno ne obstaja posebna dokumentacija, še posebej, če ga reproducirate
na svoj računalnik preko interneta. V tem primeru boste dokazovali, da gre
za proste programe, ker je njihov avtor dovolil prosto uporabo.
- Poseben primer so programi, ki jih za določen čas lahko prosto
instalirate. V tem primeru bo treba dokazovati, da čas, za katerega imate
dovoljenje, še ni minil. Pri tem velja poudariti, da je po preteku časa
program nujno izbrisati in da nikakor ne zadostuje “neuporaba” tega
programa.
- V primeru, da imate programsko opremo kupljeno na trgu, morate
seveda imeti račun in veljavno licenčno pogodbo, ki dokazuje prenos
avtorskih pravic. Če ste pisno pogodbo izgubili, založili, to še ne pomeni,
da program uporabljate neupravičeno. Če lahko na drug način dokažete, da
imate programsko opremo v uporabi legalno, bo take dokaze inšpektor
moral upoštevati. V primeru, da vam manjkajo dokumenti za sicer legalno
nabavljeno programsko opremo, se povežite s prodajalcem, ki naj vam
pomaga pridobiti ustrezne dokaze. Običajno to ne bo problem, saj večina
prodajalcev hrani dokumentacijo, ki to omogoča.

Morebitne nelegalne programe je treba odstraniti (pogosto tako ali tako gre za programe, ki nam v računalnikih povzročajo zmedo), ali pa jih, v kolikor jih dejansko potrebujemo ali uporabljamo, legalizirati.

V kolikor imate kupljeno t.i. mrežno verzijo pazite, da program ni reproduciran večkrat oz. drugače, kot iz verzije izhaja.

PRAVNI VIR
Zakon o tržni inšpekciji (UL RS 20/97)
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS št.21/95)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *