Poslovni načrt za catering

Avtor: Cvetka Peršak | Objava: 20.09.2004

Iz poslovnega načrta - catering obsega:Radi dobro jeste? Imate v planu organizacijo zabave za rojstni dan, diplomo, poroko? Kaj boste postregli gostom?  

Eden izmed prijaznih načinov rešitve zgornjih vprašanj je »catering« – postrežba pripravljene hrane (z vsem, kar zraven sodi) na določeno mesto, npr. k naročniku vam domov.  

Če pa imate nekaj denarja, znanja in voljo do tega dela, se lahko tega posla lotite tudi vi. Vsekakor je dobro, da najprej proučite idejo na papirju, preizkusite svoje kuharske in podjetniške sposobnosti na svojih prijateljih, spoznate  sposobno konkurenco – potem pa, če imate še vedno pogum postati podjetnik – to tudi uresničite! 

V razmislek vam ponujamo poslovni načrt.           

POSLOVNI NAČRT ZA »CATERING«

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

1. POVZETEK 

Sem Janez Novak, po poklicu organizator dela. 

Za samostojno opravljanje gostinske dejavnosti sem se odločil zato, ker me to delo izjemno veseli. Tudi moji starši so imeli gostilno, zato sem se s to dejavnostjo srečal že v zgodnji mladosti. Sedaj se mi je ponudila priložnost, da vzamem v najem lokal in želim jo izkoristiti.  

Ukvarjal se bom z gostinstvom na tak način, da bom pripravljal hrano in jo postregel naročnikom na določeni lokaciji – catering, poleg tega pa bom ob pripravljalnici hrane (kuhinji) uredil še majhno prodajalno pripravljenih jedi, ki jih bodo kupci odnesli domov. 

Načrtujem, da bom poleg sebe zaposlil še brata kuharja in dva pomožna pripravljalca hrane.  Sedež podjetja bo v Sončni ulici, kjer bom najel lokal. 

2. PREDSTAVITEV PODJETNIKA

Sem Janez Novak, rojen 31.12.1968. Po poklicu sem organizator dela.  

Doslej sem bil deset let zaposlen v večjem trgovskem podjetju, kjer pa sem zaradi zmanjševanja obsega dela službo izgubil. 

Odločil sem se, da poklicno pot nadaljujem samostojno in v  dejavnosti, ki jo tudi dobro poznam in me veseli – to je gostinstvo.  

Govorim angleški in italijanski jezik. 

Pripravljam se na izpit za vodenje gostinske dejavnosti, poleg tega pa pripravljam ustanovitev podjetja, najem lokala, dogovarjam se z bodočimi sodelavci, obiskujem prijatelje in znance – upam, prve naročnike mojih storitev. 

Prepričan sem, da mi bo uspelo!   

3. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

Podjetje bo izvajalo storitve »cateringa« in prodaje pripravljenih jedi:

·        priprava  jedi,
·        prodaja pripravljenih jedi v embalaži,
·        dostava jedi, pijač, pogrinjkov na želeno lokacijo,
·        postrežba hrane in pijače  na želeni lokaciji. 

Naročila bom sprejemal non-stop po telefonu, elektronski pošti, telefaksu ali osebno. 

Storitve cateringa bo na voljo 24 ur na dan, lokal pa bo odprt od 10.00 do 18.00 ure.  

4. TRŽIŠČE

4.1. Kupci 
Predvidevam, da bodo kupci in naročniki mojih storitev  fizične osebe:
·        zaposleni 
·        šolarji, študenti,
·        turisti,
·        organizatorji osebnih praznovanj; 
pravne osebe:
·        podjetja,
·        organizatorji prireditev. 

4.2 Analiza ponudbe - konkurence

Konkurenca je številna, saj jo predstavljajo gostinski obrati, delno tudi trgovine in specializirani cateringi. V bližnji okolici so naslednji tekmeci:  

Tekmec  Prednosti  Slabosti
Dober tek d.o.o. ·        lokacija,
·        večje zmogljivosti,
·        nizke cene,
·        znan na trgu
·        delovni čas 
Zalogajček d.o.o. ·        nizke cene    ·        ozka ponudba


4.3. Analiza SWOT 
Menim, da so moje  priložnosti: ·
        bližina podjetij, šol, avtobusnih postaj,
·        številni znanci in prijatelji,
·        povečevanje potreb po tovrstnih storitvah, 

ovire:
·        konkurenca,
·        nizka kupna moč (šolarji, študentje),
·        nepoznanost na tržišču,
·        nihanja v naročilih, 

slabosti:
·        majhna začetna finančna moč, 

prednosti:
·        dobri kadri, kakovostna ponudba,
·        odpiralni čas,
·        dobra lokacija,
·        parkirni prostor,
·        visoka motivacija za delo,
·        podpora družine,
·        izkušnje,
·        konkurenčne cene.   

4.4. Lokacija ponudbe 
Manjše storitve cateringa bom ponujal v bližnji okolici lokala, večje pa tudi na širšem območju Slovenije. 

4.5. Cenovna politika 
Cene bom oblikoval na osnovi konkurenčnih storitev.

4.6. Obvladovanje konkurence
 
Konkurenčnost bom gradil na izvrstni ponudbi hrane in pijače, prijazni postrežbi, prilagodljivosti potrebam naročnikov in gostov ter konkurenčnih cenah.  

4.7. Politika trženja 
Menim, da bo največja reklama dobro delo, ki se bo širilo od ust do ust. Sodeloval bom tudi na raznih prireditvah, sicer bom pa največ pozornosti namenil osebnim stikom z znanci.  

Predstavitev dejavnosti z naslovom in telefonsko številko bo izpisana tudi na službenem avtomobilu.  

Stalnim strankam bom namenil praznične pozornosti, za posebna naročila pa bom za goste poskrbel tudi za presenečenja (npr. brezplačen sladoled, nagrade, živa glasba).  Ob vstopu na tržišče bom pripravil veliko pogostitev za vse povabljene. Razdelil jim bom tudi zgibanke s ponudbo podjetja.  

4.8. Razmiselk o nabavi
Potreboval bom dobavitelje za:
-         meso,
-         zelenjavo in sadje,
-         kruh,
-         brezalkoholne in alkoholne pijače,
-         embalažo,
-         pogrinjke (serviete, prtički, sveče, rože, dekoracija),
-         druga živila (moka, sladkor, olje ...),
-         čistila. 

Dogovarjal sem se že z dobavitelji Mesarstvo XY, Pekarno AB in Trgovino ZŽ. 

V začetku bom moral kupljeno blago sproti plačevati, pozneje pa se bomo dogovorili za daljši plačilni rok. Nabavljal bom sam, za potrebe dnevne prodaje enkrat tedensko, za catering storitve pa na osnovi dogovora z naročnikom.

4.9. Kalkulacija in ceniki
Prodajne cene bom oblikoval na osnovi porabljenega materiala in prodajnih cen konkurence po naslednjem principu:  

Kalkulacija za reprezentativen dnevni izdelek (pakirano za 2 osebi):  

meso                           0,3 kg        360 SIT
zelenjava, začimbe                        120 SIT
ostali stroški, dobiček                     400 SIT                
Cena brez DDV                              880 SIT
+ 8,5% DDV                                    75 SIT
Prodajna cena                                955 SIT   

Kalkulacija za reprezentativno catering ponudbo za 50 oseb – na osebo:  

Hrana                                              3.000 SIT
Pijača                                                500 SIT
Dostava, pogrinjek, postrežba           1.000 SIT
Cena brez DDV                                4.500 SIT
+8,5 % DDV                                      255 SIT
+ 20 % DDV                                      300 SIT
Prodajna cena                                 5.055 SIT                               

4.10. Količinski plan prodaje 
Predvidevam, da bom mesečno lahko prodal vsaj naslednje količine hrane in pijače:  

-         dnevna prodaja izdelkov (preračunano v reprezentativen izdelek)   1.500 kosov mesečno 
- catering 6 x 50 oseb = 300               

5. VODSTVO IN ZAPOSLENI
 

Podjetje bom vodil sam.   Imam bogate izkušnje iz organizacije dela, komunikacije, prodaje in gostinstva. Opravil bom potrebno izobraževanje za tovrstno dejavnost. Nimam podjetniških izkušenj, zato bom računovodska in davčna opravila prepustil računovodskemu servisu, sam pa se bom na tem področju dodatno usposabljal ob delu. Prav tako se bom udeleževal tudi izobraževalnih seminarjev iz kulinarike, enologije, sejmov gostinske opreme in podobno.  

Načrt zaposlovanja 
V prvem letu poslovanja nameravam poleg sebe zaposliti kuharja in dva gostinska delavca, ki bosta pomagala pripravljati hrano, sprejemati naročila, prodajati izdelke in po potrebi tudi postreči. Za večje cateringe bom najel tudi študente prek študentskega servisa.  
Predvidena mesečna bruto plača štirih zaposlenih bo znašala v prvem letu poslovanja okrog 1,350.000 SIT.  

6. PROSTORI IN OPREMA

Najeti nameravam  poslovni prostor v velikosti 100 m2, za katerega bom plačeval mesečno najemnino v višini 350.000 SIT. Poslovni prostor zajema kuhinjo, pripravljalnico, shrambo in trgovinico.  

Opremo sestavlja štedilnik, konvektomat, 2 hladilnika, razni priročni strojčki in kuhinjski elementi, posode, pribor in oprema trgovinice z registrirno blagajno. Sedanja vrednost opreme je ocenjena na 2,500.000 SIT in jo moram po najemni pogodbi odkupiti.  V nadaljevanju moram kupiti tipično catering opremo: grelnike hrane (»balmari«), servirno posodo in pribor, kozarce, prte itd. Ocenjujem, da bom za nabavo te opreme porabil približno 750.000 SIT.  

7. POTREBNA SREDSTVA ZA ZAČETEK DEJAVNOSTI

Za odkup opreme             2,500.000 SIT
Servirna posoda ipd.            750.000 SIT
Najemnina za 3 mesece     1,050.000 SIT
obratna sredstva               1,700.000 SIT
Dostavni avto                    5,000.000 SIT
SKUPAJ                         11,000.000 SIT  

V naslednjih letih bo treba dopolnjevati in modernizirati opremo, za kar bo poleg amortizacije potrebno vložiti še okrog 2,000.000 SIT investicijskih sredstev.  Potrebna sredstva imam zagotovljena.  

8. KRITIČNA TVEGANJA IN PROBLEMI

Največje tveganje vidim v:
·        prekinitvi pogodbe o najemu,
·        zagotovitvi ustreznega števila kupcev. 

Prvo tveganje bom poskušal zmanjšati z ustrezno pogodbo, drugo pa je poslovno tveganje, ki ga bom reševal z ustreznim marketingom, po potrebi tudi z zunanjimi strokovnjaki. 

10. TERMINSKI PLAN IZVAJANJA AKTIVNOSTI   
Aktivnosti 1.leto 2.leto 3.leto 4.leto
Ustanovitev podjetja *      
Registracija s.p. *      
Poslovni načrt *      
Nabava opreme * * * *
Najem prostorov * * * *
Nabava materiala * * * *
Nabava blaga * * * *
Začetek poslovanja *      
Samozaposlitev *      
Dodatne zaposlitve *      
   

IZKUŠNJE STANETA UKMARJA

Stane Ukmar
Tako razmišlja Janez Novak, bodoči podjetnik.   

Kako pa razmišlja nekdo, ki se s tem že ukvarja?

Pogovarjala sem se z enim izmed odličnih ponudnikov catering storitev.  

Podjetnik Stane Ukmar iz Jarš pri Domžalah vodi znano gostilno »Bunkež« že več kot desetletje – s cateringom pa je obogatil ponudbo pred petimi leti.  

Pravi, da je ponudba teh storitev danes zelo močna, zato se je treba vedno znova potruditi za naročnike. V to sodi tudi nenehna skrb za sodobno in lepo opremo, profesionalen odnos celotnega osebja, posluh za želje gostov, za kar pa je treba slediti novostim na trgu in se sproti izobraževati. 

Gostom poleg odlične hrane veliko pomeni predvsem videz pripravljenih pladnjev, pogrinjkov in seveda prijaznost strežnega osebja. 

G. Ukmar misli, da se bo catering v prihodnje še bolj uveljavil, saj je v sodobnem času vse več tistih, ki nimajo časa ali znanja, da bi gostom pripravili hrano sami, vse več pa je tudi takšnih, ki menijo, da naj vsakdo dela tisto, kar najbolje zna.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *