Poslovni trener po vaši meri

Avtor: Vida Petrovčič | Objava: 11.01.2005

Poslovni trener skupaj z vami odkriva vaš uspešnejši in srečnejši jutri. Ključno je osredotočanje na izbrane cilje. Eden prvih tovrstnih trenerjev pri nas je Anglež Nigel Buxton.


Nigel Buxton: "Sam o sebi pravim, da pomagam ljudem, da rastejo poklicno in osebno."

Včasih se zdi, da je postalo življenje tako zapleteno, da bi vsak med nami ves čas potreboval inštruktorja, svetovalca oziroma nekakšnega trenerja, da bi se znašel in prebijal med neprestano se spreminjajočimi predpisi in zakoni, novo tehnologijo in družbenimi razmerami. Vse to še posebej velja za podjetnike. Če verjamete ali ne, podobno razmišljajo tudi na Zahodu. V zadnjih letih se je namreč tam odprla tržna niša, ki je rodila nov poklic osebnega trenerja, pa ne športnega, pač pa poslovnega. Med obema pa je veliko podobnosti. Britanec Nigel Buxton, ki s svojo slovensko soprogo in hčerko živi v Logatcu, je takšne vrste osebni poslovni trener.  

Kaj prinašate slovenskim podjetnikom in menedžerjem?

Osebno poslovno treniranje (angleško coaching) je v Sloveniji novost. Zato sem se odločil, da to storitev ponudim na slovenskem trgu. Kot veste, je treniranje sicer domena športa. Vendar tudi v poslu gre za poučevanje tehnik in veščin, s katerimi je mogoče uspešno obvladati vsakodnevne težave. Tako kot v športu pa si tudi poslovni in življenjski »trenerji« vse bolj prizadevajo, da bi posameznik razvil svoje tehnike za obvladovanje različnih razmer.

Nadaljevanje članka je vidno samonaročnikom.

Govorite tudi o življenjskih trenerjih?

Tako je, na Zahodu lahko najamete trenerja, ki vam bo pomagal pri izboljšanju odnosov z ljudmi in s poslovnimi partnerji, pri boljšem počutju, pri osebnem napredku, pri starševstvu, krizi srednjih let, uravnoteženju med delom in zasebnim življenjem.  

Ali obstaja razlika med prijemi osebnih trenerjev?

Vsekakor. Ameriško treniranje je bolj usmerjeno v splošne recepte. Obstaja veliko tako imenovanih poslovnih gurujev, kot je denimo Anthony Robbins, ki vam bodo predstavili recepte in navodila o tem, kaj morate storiti za dosego določenih osebnih ciljev. Britansko osebno treniranje pa izhaja iz potreb posameznika. Splošnega recepta, ki bi veljal za vse, ni. Posameznika spodbuja, da najde lastne rešitve in da zanje prevzame tudi odgovornost. In sam se držim načel britanskega treniranja.  

In kako se svetovanje začne?

Najprej se je treba vprašati po ciljih. Posameznik se skupaj s trenerjem pogovori o ciljih, ki jih želi doseči, potem pa še o njegovih lastnih načinih za njihovo uresničitev.  

Kaj torej zanima podjetnike?

Podjetniki so ponavadi polni energije in zamisli, trener pa jim mora pomagati, da svoje cilje razčistijo ter se osredotočijo nanje. Ko imajo podjetniki svoj prvi uspeh, se jim priložnosti odpirajo z vseh koncev, zato se morajo odločiti le za nekaj bistvenih ciljev, da ne begajo sem in tja. Podjetnik torej lahko skupaj s trenerjem pregleda zamisli in priložnosti, se odloči za eno med njimi in za najboljšo pot za dosego cilja. Možnost pogovora z osebnim trenerjem je zelo pomembna, ker so podjetniki ponavadi sami zadolženi za vse v podjetju, in nimajo nikogar, s komer bi se lahko iskreno pogovorili. Podjetniki so po naravi svojega dela zelo pogumni in polni zamisli, trening jim lahko pomaga, da so učinkovitejši. Hkrati pa je tako treniranje pomembno tudi za večja podjetja, saj tudi vodilni management potrebuje tovrstno podporo zunanjega neodvisnega strokovnjaka.  

Kakšna je razlika med trenerjem in osebnim svetovalcem?

Treniranje je bolj usmerjeno na cilje in rezultate. Res pa je, da ima veliko vrhunskih managerjev trenerje le za poslušalce in svetovalce. Zato se področji nujno prepletata. Bistvena razlika pa je, da trenerji, predvsem po britanskem modelu, ne predlagajo rešitev, tako kot svetovalci, pač pa le pomagajo pri njihovem iskanju.  

In kakšne tehnike uporabljate pri treningu?

Spraševanje. Obstaja tudi poseben model treninga. Vendar ključ ni v modelu, pač pa v tem, da trener ob pravem času zastavi pravo vprašanje, da spodbudi stranko, da se poglobi vase in najde še ustvarjalnejše rešitve.  

Kakšna vprašanja zastavljate, tudi osebna?

Prvo vprašanje se glasi: Kaj bi radi uredili danes? Trening se namreč začne z zaporedjem dvanajstih srečanj v obdobju treh mesecev, od katerih vsako traja okoli eno uro. Podjetnik ponavadi pove, da je prišel zato, ker bi želel izboljšati svoje vodenje podjetja. To je splošni cilj, na vsakem srečanju pa trener še posebej vpraša o tem, kaj konkretno bi želel izboljšati ta dan. Gre za sveže probleme, ki mu ležijo na duši prav tisti teden, so pa povezani z glavnim ciljem. Tako se lahko odločita za izboljšanje marketinga. Potem ugotovita, kakšne možnosti ima podjetnik, ali naj zaposli nove ljudi, ali se loti nove prodajne akcije, ima morda težave z distribucijo ali z izdelkom. Zadnji del srečanja je namenjen sestavi načrta delovanja za uresničenje teh ciljev. Na naslednjem srečanju pa najprej pregledata, kako je bilo z uresničitvijo teh ciljev in nalog. Trener torej pomaga, da podjetnik določi cilje, ugotovi svoje možnosti, sestavi akcijski načrt in ga tudi uresniči ter nadzira.  

Ali imate v Sloveniji veliko strank?

Prav zdaj šele začenjam in šele seznanjam ljudi s to dejavnostjo. Za zdaj sem se odločil, da bom prenehal uporabljati besedo treniranje, ker ljudje zadeve sicer ne poznajo, imajo pa o treniranju že neke vnaprejšnje predstave, ki niso prave.  

Katero besedo torej uporabljate vi za to, kar počnete?

Sam o sebi pravim, da pomagam ljudem, da rastejo poklicno in osebno.  

Ali torej v Sloveniji že pomagate ljudem pri njihovi osebni in poklicni rasti?

Da, k meni že prihajajo posamezniki – podjetniki in managerji, ki potrebujejo osebnega trenerja v poslu.  

In s kakšnimi težavami se srečujejo vaše slovenske stranke?

Poslovno okolje postaja vse bolj konkurenčno, tako se tudi ljudje pri vas srečujejo z vse več stresa, ki ga morajo premagati. Predvsem se želijo osredotočiti na uravnoteženje poklicnega in zasebnega.  

Kaj jim svetujete?

Nič, ker nisem svetovalec, ampak trener. Tako je za nekoga dovolj, da dela le dva dneva v tednu, čeprav ima za pol manjši dohodek. Za drugega je to nesprejemljivo in želi delati šest dni v tednu od šestih zjutraj do desetih zvečer, oba pa želita uravnotežiti svoj službeni in prosti čas. Trener ne ponuja univerzalnih rešitev, pač pa pomaga posamezniku, da jih najde sam.  

Torej ne gre za neke poslovne nasvete oziroma vprašanja?

Tudi ta so. Z lastniki podjetjih se ukvarjam s strateškim načrtovanjem, pomagam jim pri njihovi rasti, podjetnikom pa pomagam, da opredelijo svoje cilje in ovrednotijo svoje zamisli. Nekateri ljudje pa čutijo, da le delajo in delajo in se na koncu vprašajo, ali je v življenju še kaj več kot le delo. Tudi s temi delam. Rast je nekaj naravnega. Ljudje, ki želijo ohraniti svoje življenje udobno in nespremenjeno, lahko doživijo grda presenečenja. Takrat je čas, da si poiščejo osebnega trenerja. Tudi sam sem preživel krizo srednjih let, ki sem jo zelo težko doživljal.  

Ste tudi sami imeli osebnega trenerja?

Ne, takrat sem se pobral sam, tako da sem začel z meditacijo in s tečaji za osebnostno rast.  

Ali vam Slovenci zaupajo?

Upam, da mi. Čeprav je res, da včasih čutim, da sem tu tujec. Vse pa je odvisno od ljudi in razmer.  

Koliko tak osebni trening stane? Ali je drag?

Ne gre za dobrino, za katero bi lahko postavil enostaven cenik. O ceni se pravzaprav s stranko dogovorim sproti, ker je tudi delo od primera do primera drugačno in je odvisno od ciljev, ki jih želi nekdo doseči. Dejstvo je tudi, da tega ta hip še nihče ne počne in je ceno težko preveriti na trgu.  

KJE VAM LAHKO POMAGA TRENER

Osebni trener lahko pomaga podjetniku pri:
. razvoju strategij,
. določanju prednostnih nalog,
. razčiščevanju načinov za dosego cilja,
. odločanju za vrednote,
. določanju boljših ciljev,
. premagovanju ovir in omejitev,
. premagovanju stresa,
. uravnoteženju dela in zasebnega življenja,
. premagovanju konfliktov in težavnih razmerij,
. razvoju osebnega sloga vodenja,
. pri obstanku na vrhuncu zadolžitev.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *