Poslovno darilo

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.10.2012Kot gospodarska družba (d.o.o.) nameravamo organizirati prodajno akcijo trženja oglasnega prostora v reviji za prosti čas, katerega izdajatelj smo. Vse razen tiska je delo našega podjetja. Zanima nas, kako je z računovodskega vidika mogoče obravnavati nabavo darila, ki ga dobi podjetje ob naročilu. Vrednost darila je cca 70 evrov, nabavimo pa ga pri drugem podjetju.

Kako je z DDV od darila (si ga lahko poračunamo kot vstopnega – smo davčni zavezanec) oz. kako naj knjižimo nabavljeno darilo?

V dilemi sem namreč, ker sem razmišljala, da se sicer darila obravnavajo kot reprezentanca, vendar je to v našem primeru način pospeševanja prodaje in torej kot tak poslovno potreben strošek, saj z darilom ob sklenitvi letne pogodbe nadomeščamo popust.

Odgovor na vaše vprašanje glede računovodskega vidika nabave poslovnega darila, ki ga boste dali drugemu podjetju (vašemu poslovnemu partnerju), je naslednji:
-   nakup poslovnih daril, ki se bodo dajala poslovnim partnerjem, se podjetju prizna kot strošek, ki se evidentira med stroške reprezentance,
-   knjiženje na kontih: debet - 417 / kredit - 220,
-   z vidika DDV si vstopnega DDV ne smete odbiti,
-   z vidika letnega davčnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb se vam strošek nabave poslovnih daril prizna le v višini 50 odstotkov (preostala razlika – 50 odstotkov je obdavčena s stopnjo 18 odstotkov, kar velja za leto 2012). 

Če boste dali darilo kupcu (fizični osebi) in je vrednost darila večja od 42 evrov, morate od kupca zahtevati davčno številko in morate obračunati in plačati dohodnino. 

Primer: Vrednost darila je 70 evrov 

Postopki so naslednji:
1. Pridobiti morate davčno številko.
2. Osnova za obdavčitev: 70 evrov (dohodnina se ne obračuna na razliko, ampak na celotno vrednost). Davek vedno obračunamo od bruto vrednosti, zato morate vrednost obrutiti s faktorjem 1,3333.
3. Izračun: 70 evrov x 1,3333 = 93,31 evrov x 0,25 (dohodnina) = 23,33 evra.
4. Plačilo: plačati morate dohodnino (23,33 evra) DURS-u in preko sistema e-davkov oddati obrazec REK 2. 

Razmislite o morebitni delitvi poslovnih vzorcev (če je v vašem primeru to sploh mogoče, glede na to, da navajate vrednost 70 evrov). Takšne vzorce bi lahko opredelili kot reklamo, vendar morate zagovarjati, da ste jih dali potencialnim poslovnim partnerjem v razumnih količinah in ne preveč pogosto na organiziranih srečanjih (sejmih, degustacijah, predstavitvah ipd.). Takšna usmeritev mora biti opredeljena v internem aktu (pravilniku o računovodenju).

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *