Poslovnoinformacijski sistemi za podjetja. PRO-BIT informacijski sistem

Avtor: Milan Simčič | Objava: 10.07.2002

Ta celovit in zelo kakovosten programski paket podjetja PRO-BIT je zastavljen tako, da ga lahko prilagodimo precej širokemu spektru dejavnosti podjetja.Podjetje PRO-BIT programska oprema, d.o.o., iz Slovenskih Konjic se že od leta 1989, ko je bilo ustanovljeno, ukvarja z izdelavo programske opreme in celovitimi rešitvami na področju informatike. Strankam postavijo informacijski sistem tako rekoč na ključ. Na začetku je bilo podjetje usmerjeno v izdelavo različnih aplikacij za manjša podjetja, z leti pa so si nabrali dovolj prepotrebnih izkušenj, da lahko ponudijo kakovostno programsko opremo tudi večjim in velikim podjetjem v slovenskem merilu. Podjetje ima precej širok spekter programske opreme saj najdemo v ponudbi programsko opremo za računovodstva, računovodske servise, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, kmetijske zadruge, gradbeništvo, servis in prodajo avtomobilov, komunalno dejavnost, hotelirstvo, upravljanje z nepremičninami, direktorske informacijske sisteme, izdelavo spletnih strani, internetnih aplikacij. Ponujajo pa tudi izdelavo projektov po želji oziroma naročilu.

Tehnologija

Osnovno orodje za razvoj programske opreme PRO-BIT je Visual FoxPro. V podatkovnem strežniku teče običajno MS-SQL, podpirajo pa tudi bazo Informix in Oracle. Večina programske opreme deluje v Microsoftovih strežnikih, imajo pa delujoče reference tudi za Solaris in Linux, v teh primerih je seveda kot podatkovna zbirka uporabljen Informix.

Pri razvoju svoje programske opreme so v podjetju PRO-BIT uporabili trinivojsko arhitekturo, ki je nekako nadaljevanje razvoja sistemov odjemalec?strežnik. Kot aplikacijski strežnik v trinivojskih različicah uporabljajo Microsoft Transaction Server ali tehnologijo DCOM. Trinivojska arhitektura zagotavlja večjo zaščito baz podatkov, poleg tega pa so tudi uporabniški računalniki precej razbremenjeni, kar po drugi strani pomeni, da lahko za uporabnike namenimo manj zmogljive računalnike (starejšega tipa). Tako zastavljena arhitektura nima večjih težav niti z delovanjem prek interneta ali telefonske linije, saj se prek omrežja prenašajo le najnujnejši podatki. Uporabljena tehnologija me je pozitivno presenetila, saj je na trgu malo programov, ki bi uporabljali tronivojsko arhitekturo.

Informacijski sistem PRO-BIT je sestavljen iz štirih glavnih modulov (Komerciala, Finance, Proizvodnja, Direktorske analize), ki si jih bomo ogledali podrobneje.

Komerciala

Nabava materiala ali blaga se začne s povpraševanjem pri dobavitelju, ki je lahko tudi osnova za izdelavo naročila. Prevzem blaga naredimo s prevzemnim dokumentom Prevzem na skladišče (na podlagi dokumenta nalog za prevzem). V ozadju se naredi prevzemnica in po potrebi nivelacija, ki prevrednoti zalogo blaga na novo vrednost. Naročila se zapirajo samodejno ob izdelavi naloga za prevzem. V cenik zapisujemo več vrst cen (fakturna, nabavna, veleprodajna, maloprodajna), za katere se vodi tudi zgodovina. Kalkulacija se izdela ob nabavi na osnovi prejete dobavnice.

Na prodajni strani lahko na podlagi povpraševanja kupca izdelamo ponudbo oziroma predračun. Naročilo kupca je osnova za izdelavo delovnega naloga (če je potrebno izdelek pred dobavo še izdelati) oziroma naloga za odpremo, ki hkrati samodejno zapira tudi naročila. Izdaja se naredi z dokumentom “dobavnica”. Ko je v skladišču dokument količinsko zaključen, ga prodajni referent zaključi še vrednostno. Dobavnica ima lahko več nalogov za odpremo. Na osnovi poknjiženih dobavnic izdelamo fakturo. Program pokriva tudi postopke pri uvozu in izvozu (ECL, poenostavljen uvoz, uvoz zaradi izvoza).

S programom Maloprodaja upravljamo maloprodajna mesta, ki so opremljena z računalnikom in vsem, kar sodi k blagajni (predal za denar, prikazovalnik zneska za kupca, bralnik črtne kode ...). Osnovni prodajni dokument v maloprodaji je paragonski blok, ki vnese ob prodaji blaga. Ob zaključevanju dokumenta se odpre okno z možnimi načini plačila (gotovina, čeki, kartice ...) ter vsoto denarja, ki ga moramo vrniti stranki. Račun se ob zapisu izpiše, poknjiži in zapiše v blagajniški dnevnik, v ozadju pa se razbremenijo zaloge.

Finance

V modulu Finance so standardne funkcije, ki jih podjetje potrebuje za svoje računovodstvo: glavna knjiga, saldakonti, kompenzacije, krediti, obračun DDV, likvidatura, potni stroški, drobni inventar in poštna knjiga. Modul Finance ima tudi posebne funkcije (evidenčno knjiženje) za javna podjetja in zavode. Podmodul, ki skrbi za plačilni promet, omogoča tiskanje virmanov, izvoz podatkov za plačila prek interneta ter uvoz plačil iz bank ter samodejna izdelava temeljnic na podlagi tega. Blagajna rabi za vnos blagajniških izdatkov prejemkov ter njihovo nadaljnjo obdelavo. Program Osnovna sredstva je namenjen vodenju evidence osnovnih sredstev in obračunavanju amortizacije.

Poseben sklop modulov znotraj Financ je kadrovska evidenca, ki daje kadrovski službi podjetja ustrezno podporo pri izvedbi kadrovskih procesov. Prvi podmodul so kadrovska opravila, v katerem se vodijo kadrovske evidence. Daje nam pregled nad starostno ali izobrazbeno strukturo delavcev. Razberemo lahko podatke o dopustih, poškodbah pri delu, družinskih članih zaposlenih ali delovni disciplini. Podmodul Delovna mesta skrbi za sistematizacijo delovnih mest. Izdelamo lahko katalog delovnih mest, vodimo evidenco o nevarnostih na delovnih mestih in zaščitnih sredstvih. Podmodul Izbira in sprejem kadrov nam rabi za preverjanje uspešnosti posameznih kadrov. Pomaga nam pri izbiri in sprejemu novih kadrov in določanju primernosti kadrov za določeno delovno mesto. Podmodul Izobraževanje vodi evidenco izobraževanj glede na vrsto (eksterno, interno, tečaji tujih jezikov ...). Izdelamo lahko tudi načrt izobraževanja.

Program Plače pokriva področje izračunavanja plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (avtorski honorarji, pogodbeno delo ...).

Proizvodnja

Proizvodnja zajema produktno dokumentacijo, ki je razdeljena na osnovne šifrante in razvoj. Osnovni šifranti zajemajo delovne postopke, razvoj pa tehnološke postopke s sestavnicami, normativi in podobnim. Dokumentacija opisuje materialno sestavo ter postopek izdelave posameznega artikla. V proizvodno sodijo tudi načrtovanje in projekti. Načrtovanje rabi za določitev in izbiro ustreznih materialov ter določitev potrebne količine. Tako se izdelajo normativi in določi obdobje realizacije. Podmodul Naročila je namenjen komunikaciji med komercialo in proizvodnjo. Gre za potrjevanje posameznih internih povpraševanj in internih naročil. Terminiranje, kot del proizvodnje, nam da podatek o začetku in koncu dela za vsako operacijo ter zasedenost posameznih tehnoloških enot. Seveda lahko izdelamo celotno analizo po različnih parametrih proizvodnje.

Direktorski sistem

Namen tega informacijskega sistema je podpora pri odločanju. POvezuje vsa tri področja plansko-kontrolnih sistemov. Vsako izmed teh področij ima svoj informacijski sistem za podporo odločanju in programsko osnovo zanj ? namenske programe za transakcijsko obdelavo podatkov.

Osnovna naloga direktorskega informacijskega sistema je povezava vseh informacijskih sistemov na vrhu podjetja za potrebe managementa. Lahko bi rekli, da gre za informacijsko obdelavo in zbiranje velike množice najrazličnejših podatkov in informacij iz različnih delov podjetja in okolja za lažje odločanje in s tem tudi vodenje podjetja.

Sklep

Programski paket PRO-BIT informacijski sistem je eden boljših na našem trgu. Poleg tega, da je zasnovan precej moderno, je tudi vsebinsko na precej visoki ravni. Program je zastavljen tako, da ga lahko prilagodimo precej širokemu spektru dejavnosti. Po drugi strani to pomeni, da nas čaka po končani namestitvi še kar nekaj klikanja, da bomo nastavili vse parametre tako, kot si želimo. Z drugimi besedami to pomeni, da program ni pisan na kožo točno določeni dejavnosti, temveč je zastavljen širše. Z nastavitvami posameznih parametrov pa ga lahko dovolj dobro prilagodimo različnim dejavnostim, kar pomeni, da je program splošno uporaben.

Nekoliko so me motili ozadje (Probit), stalno prisoten izpis različice programa in osnovni podatki o podjetju PRO-BIT, d.o.o. Pričakujem, da bodo v podjetju nekoliko več truda vložili tudi v čarovnike pri namestitvi programov in tako še poenostavili namestitev. Pripombo pa imam tudi na obliko maske in ozadje, vključno z barvno kombinacijo. Zavedam pa se, da sta oblika in videz maske izredno subjektivnega značaja, zato tega ne gre očitati, saj bo morda komu ta barvna kombinacija prav všeč.

Podjetje se s svojim programskim paketom širi tudi na trge bivših jugoslovanskih republik. Začeli so s hrvaškim trgom, na katerem je podjetje prisotno od letošnjega aprila.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *