Posredovanje brezposelnih oseb

Avtor: | Objava: 22.01.2004Zavod RS za zaposlovanje pri zaposlovanju delavcev ponuja: brezplačno objavo potreb po delavcih na oglasni deski in v nekaterih sredstvih javnega obveščanja, izbor primernih in ustreznih kandidatov, organiziranje zaposlitvenih razgovorov in napotitev kandidatov v zaposlitev, brezplačno objavo spremembe pogojev in podaljšanje roka za prijavo.  

Vodenje evidenc in spremljanje izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb je ena od ključnih nalog Zavoda RS za zaposlovanje. Cilj Zavoda je, da brezposelno osebo usposobi, da sam išče zaposlitev. Pri tem Zavod pričakuje, da je oseba aktivna in pripravljena sprejeti zaposlitev. Oseba, ki ni pripravljena sprejeti ustrezne zaposlitve, ne more ostati v evidenci brezposelnih oseb. Pri ugotavljanju tega pa Zavod potrebuje pomoč delodajalcev, da po opravljenem izboru na obrazcu (Sporočilo o izidu posredovanja) označijo, ali se je napotena oseba pri delodajalcu zglasila ali ne, ali je bila izbrana, oziroma če ni bila, kakšni so razlogi (na primer, ne izpolnjuje pogojev, je zaposlitev odklonila, postavlja nesprejemljive pogoje …). Le z medsebojnim obveščanjem o izidih posredovanja in rezultatih pogovorov za zaposlitev ter z ustreznim ukrepanjem ob odklonitvah zaposlitve bodo v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu obdržali tiste, ki resnično iščejo zaposlitev in so se pripravljeni tudi zaposliti, delodajalcem pa bodo lahko zagotovili ustrezne kandidate za prosta delovna mesta. (ZRSZ, Glinška ulica 12, Ljubljena, 01 200 23 50.)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *