Postal bom podjetnik

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 10.06.2003

Uspešen štart je odvisen predvsem od intenzivnosti priprav in vloženega časaUstanavljate podjetje? Še sreča, da tega niste storili prej, preden preberete članek do konca. Recimo, da je vaša zgodba taka: dobili ste zanimivo poslovno idejo in po nekajmesečnem prepričevanju sebe in družine ste se odločili: ustanovil bom lastno podjetje in postal podjetnik. Prav. Kot naslednji korak ste si zadali, da se boste seznanili z možnostmi in načini uresničitve projekta. Če se ne želite podajati v nepotrebne pustolovščine, si boste najeli svetovalca za podjetništvo ali se celo vpisali v tečaj. Tam vas bodo prepričevali z zgodbico, kako je vse preprosto, le preverjenemu zaporedju dogodkov, od A do Ž, morate slediti: poslovni načrt, zbiranje finančnih sredstev, iskanje primernega lokala in tako naprej, vse do zagona podjetja. Pa mislite, da je s tem uspešen štart vašega podjetja zagotovljen?

Ugotovitve raziskave

Ne; tako vsaj zatrjuje Paul Reynolds z univerze v Milwaukeeju, ZDA. V svoji raziskavi o začetnih aktivnostih pri ustanavljanju podjetja je opravil pogovore z novopečenimi podjetniki, najprej takrat, ko so se odločili za to pot, in ponovno po šestih do devetih mesecih od te odločitve. Skupaj je naštel več kot dvajset različnih aktivnosti, bistvena ugotovitev raziskave pa je naslednja: začetne aktivnosti se lahko zvrstijo v vseh mogočih zaporedjih in sploh ni nujno, da se vedno vedno in povsod zvrstijo vse. To, kar je uspešne ločilo od neuspešnih, ni bil večji seznam začetnih aktivnosti, ampak čas, ki so ga namenili za ustanovitev in zagon podjetja.

Med prve stvari, ki jih ljudje ponavadi opravijo, ko se lotijo priprav na ustanovitev podjetja, spadajo pisanje poslovnega načrta, zbiranje denarja in že tudi prve investicije. Vendar je po Reynoldsovih raziskavah le ena četrtina vseh vprašanih podjetnikov začela s tem v prvem mesecu, samo ena šestina jih je začela iskati finančno pomoč, medtem ko prav nobeden še ni najemal nove delovne sile. Da se pri tako tveganih odločitvah ne smemo prenagliti, potrjuje dejstvo, da so bili štirje od petih vprašanih v tem času še vedno zaposleni v drugem podjetju.

V času do drugega pogovora je bil seznam začetnih aktivnosti že razširjen na 7 do 15 dejavnosti. Tako je več kot 90 odstotkov vprašanih investiralo lastna sredstva, nabavilo opremo in izdelalo marketinški načrt nastopa na trgu. Več kot tri četrtine jih je izdelalo poslovni načrt, zbralo začetno skupino ljudi in iskalo finančno pomoč.

Kdaj pride kaj na vrsto

Čeprav Reynolds trdi, da ni univerzalne poti za vsa podjetja, še posebej če jih ločimo po področjih delovanja, raziskava vseeno daje nekaj splošnih ugotovitev. Proces ustanavljanja in zagona podjetja lahko razdelimo na tri obdobja: obdobje prvih treh mesecev, obdobje od tretjega do osmega meseca in obdobje po osmih mesecih. Podjetjem, ki so imela do drugega pogovora uspešen štart, je skupno, da so v prvih treh mesecih izdelala poslovni načrt, investirala lastna sredstva, poiskala finančno pomoč od zunaj, organizirala začetno skupino ljudi in priskrbela bazo podatkov možnih poslovnih partnerjev. Šele ko so uspešno opravila vse te uvodne priprave, so prišli na vrsto najem oziroma nakup opreme, pridobivanje licenc, patentov in drugih dovoljenj ter razvijanje modelov in prototipov. Za zadnje obdobje je značilno zaposlovanje delovne sile, izdelava marketinškega načrta, napeljava telefonskih linij, urejanje stvari na področju zavarovanj, davkov itd.

Kaj pa se je zgodilo s tistimi 54 odstotki vprašanih, ki po devetih mesecih niso imeli uspešnega štarta? Večina od njih še ni obupala in so se s projektom še vedno trudili. Razlika pa je v intenzivnosti njihovega dela: medtem ko so uspešni vložili v zagon podjetja več kot dva tisoč delovnih ur (približno toliko, kot je delovnih ur v enem letu), so tisti neuspešni, ki so še vedno poskušali, vložili le polovico tega. Podjetniki, ki so po neuspešnem štartu obupali, so do takrat porabili le okoli 500 ur. Kot povsod so tudi v svetu podjetništva izjeme - Reynolds je v neki drugi raziskavi našel ljudi, ki niti po desetih letih začetnih poskusov niso obupali.

Povzeto po Inc., februar 1995

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *