Povračilo stroškov prevoza na delo

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 05.09.2011Pred leti smo zasledili, da v primeru, ko traja potovanje na delo in z dela z javnim prevozom skupaj več kot 3 ure, zaposlenemu pripada kilometrina. Zanima nas, ali je to res in kje lahko preberemo obrazložitev oziroma tolmačenje.
 
V 1. točki 3. člena Uredbe o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 140/2006 in 76/2008) je navedeno, da se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
 
Mesto opravljanja dela je mesto, na katerem se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.
 
Javni prevoz je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene, razen prevoza, ki se opravlja z osebnim ali s kombiniranim vozilom. Javno prevozno sredstvo je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Postajališče je mesto, na katerem je mogoče uporabiti javno prevozno sredstvo in je kot tako določeno v aktih prevoznika.
 
V primeru, da je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in temu najbližjim postajališčem.
 
Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Za določanje oddaljenosti se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.
 
Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za zasebne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *