Povrnitev stroškov za seminar

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.07.2009Kako se obravnava udeležba na seminarju udeležencem, ki so v delovnem razmerju, in kako tistim, ki se mu stroški povrnejo in ni v delovnem razmerju plačnika?
 
Če je udeleženec seminarja v delovnem razmerju, se stroški, ki nastanejo v zvezi z izobraževanjem (kotizacija, kilometrina, nočitev, dnevnica, parkirnina in druga povračila stroškov), priznajo, če so dokazljivi in so izplačani do višine, ki je določena z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in se ne vštevajo v davčno osnovo in v boniteto zaposlenca.
 
Drugačna je obravnava, če gre za udeleženca seminarja, ki s plačnikom stroškov izobraževanja ni v delovnem razmerju. V tem primeru plačilo stroškov posameznemu udeležencu obravnavamo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (avtorska ali podjemna pogodba).
 
Strošek plačila kotizacije udeležencu, ki ni v delovnem razmerju s plačnikom, je zanj boniteta in povišuje davčno osnovo udeleženca seminarja. Tako mora plačnik kotizacije ob plačilu kotizacije in drugih stroškov obračunati dohodnino po 25-odstotni davčni stopnji.
 
Višina davčne osnove je odvisna od narave odnosa med udeležencem seminarja in plačnikom:
-   če gre za pogodbeni odnos, je davčna osnova znižana za 10 odstotkov in
-   če ne gre za pogodbeni odnos, je davčna osnova v višini plačanih stroškov.
 
Takšen dohodek se obravnava v naravi in ga je treba obrutiti s koeficientom 1,3333 in od tega obračunati in plačati 25-odstotno akontacijo dohodnine.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *