Prednosti in slabosti lizinga vozil

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 09.11.2012

V obdobju gospodarske krize in nižanja kreditne sposobnosti mnogih podjetij dobiva finančni lizing premičnin (v tem okviru še posebej vozil) vedno večjo vlogo kot pomembna oblika financiranja podjetij.Pravno gledano gre pri finančnem lizingu vozil za obliko financiranja, kjer se lizingojemalec že ob sklepanju pogodbe odloči, da želi ob koncu odplačilne dobe postati lastnik predmeta lizinga. Predmet finančnega lizinga so lahko poleg osebnih in gospodarskih vozil tudi proizvodna oprema (stroji, gradbena oprema in mehanizacija), računalniška oprema, nepremičnine in plovila. Bistvo finančnega lizinga vozil je v tem, da lizingojemalec izbere vozilo, ki ga kupi lizinška hiša, in zanj plačuje ustrezne mesečne obroke. S postopnim odplačevanjem obrokov in s plačilom zadnjega obroka pa postane tudi pravni lastnik vozila, ki ga je lahko pred dokončnim odkupom neomejeno uporabljal. 
 
Lizing ni kredit
 
Nekateri lizinške pogodbe neupravičeno zamenjujejo s kreditnimi pogodbami. Zato je že na tem mestu potrebno jasno poudariti, da med obema vrstama financiranja obstaja kvalitativna pravna razlika - potrebno je namreč vedeti, da pri kreditni pogodbi kreditojemalec takoj pridobi pravno in ekonomsko lastništvo predmeta, ki ga je kupil s kreditom, kar pa za lizinške pogodbe ne velja. Prav zato, ker lizingodajalec na predmetu lizinga (denimo na osebnem vozilu) obdrži pravno lastništvo, mu predmet lizinga predstavlja ustrezno obliko zavarovanja svoje naložbe v primeru neizpolnjevanja obveznosti lizingojemalca (vozilo mu lahko, denimo, enostavno odvzame).
 
Za vse finančne lizinge (ne le za lizinge vozil) nasploh velja, da so za lizingojemalce primerni v okoliščinah, ko slednji pričakujejo, da bodo predmet lizinga uporabljali določeno obdobje, in sicer tisto obdobje, ko predmet lizinga (še) ne bo tehnološko zastarel. Ker vozila običajno še niso tehnološko zastarela v petih do sedmih letih od njihovega nakupa, je najpogostejša praksa sklepanja lizinških pogodb za taka vozila pet do sedem let.
 
Prednosti nakupa vozila na lizing pred drugimi oblikami financiranja je precej. Višina obrokov lizinga je namreč vnaprej določena (obroki so fiksni), kar podjetjem in podjetnikom omogoča natančno poznavanje in planiranje finančnih obveznosti v zvezi z odplačevanjem predmeta lizinga tudi v prihodnosti. Ker pravni lastnik vozila ostaja lizingodajalec, so stroški zavarovanja takega posla nižji kot pri najemu drugih dolžniških virov (denimo pri kreditu, kjer je potrebno kredit zavarovati s precej višjo kapitalsko osnovo), saj za zavarovanje posla služi kar vozilo - predmet lizinga.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *