Prekinitev franšizne pogodbe

Avtor: Igor Pavlin | Objava: 11.05.2009Leto dni sem delal kot franšizij pri večji franšizni verigi. Zaradi slabega odnosa franšizodajalca nameravam pogodbo prekiniti. Pa tudi sicer ima njihovo poslovanje »luknje«, oziroma bi se ga dalo izboljšati, vendar niso pripravljeni sprejeti nobene ideje. Odločil sem se, da bom šel na svoje. Zanima me, ali mi franšizodajalec lahko prepreči opravljanje enake dejavnosti. V pogodbi se o tem nismo natančno dogovorili.
 
V vsakem franšiznem podjetju se najde nekaj franšizijev, ki imajo podobne težave, bodisi zaradi neprilagodljivosti sistema spremembam bodisi zaradi težavnosti dela s franšiziji. Glede »lukenj« v poslovanju, ki jih najdejo franšiziji, običajno velja, da so za take primere najboljši posvetovalni sveti franšizijev, kjer naj bi se težave reševale s konstruktivnim dialogom, nikakor pa ne z antagonističnim načinom sindikalističnega upora. To je pač odvisno od sloga vodenja franšize s strani franšizodajalca in od njegovega načina izbora franšizi primernih franšizijev. Čim večje so njegove vrline vodenja »neodvisnih podjetnikov« franšizijev in čim bolje jih je izbral za tak posel, tem manj težav naj bi imel s takim vodenjem. Res je tudi, da so velik del inovacij, včasih tudi kritičnih za obstoj in rast franšiznega podjetja, tudi pri razmeroma centraliziranih franšizah prispevali franšiziji.
 
Pogoji in način odhoda iz franšiznega sistema na željo franšizija samega morajo biti določeni v franšizni pogodbi. Pogosto je prav težavnost izhoda povezana s stroški in je tista, ki franšizojemalca zadrži v sistemu do poteka pogodbe. Iskanje sporazumnega razhoda je tedaj najboljša rešitev.
 
Če v pogodbi ni kakšne »konkurenčne klavzule«, ki bi prepovedovala delo franšizija v enaki dejavnosti, se franšizodajalec nanjo ne bi mogel sklicevati. Ta del vprašanja je dokaj pravne narave in bi zahteval dodatno pojasnilo specialista pravnika, ki pozna franšizne pogodbe.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *