Pretočnost za denar - vir finančne svobode

Avtor: Franjo Trojnar | Objava: 13.10.2005

Ste odprti za pretok denarja, kolikor ga potrebujete? Ključ do finančne svobode je v nas samih, le odpreti se moramo za pretok energije oziroma odpraviti ovire zanj. Kako?O denarju in ravnanju z njim je napisano zelo veliko knjig. Že v starih časih so pisali knjige, kot je Najbogatejši človek v Babilonu, do novejših, kot je Umrite v bankrotu. Denar je obravnavan z različnih zornih kotov, od ideje, kako ga prislužiti, do tega, kako ga prihraniti za stare dni ali vse porabiti in umreti v bankrotu. Te nasprotujoče si teorije nas še bolj begajo, kot pa učijo, kako delati s denarjem.  

Brez denarja preprosto ni mogoče živeti. Je del našega vsakdanjika, nuja, kot zrak, voda in hrana za telo. Ni vprašanje denar, da ali ne, pomembnejše je, kakšen odnos imamo do njega. In prav to je tema tega članka. Težav z denarjem nimajo samo podjetniki, ima jih več kot dve tretjini prebivalstva, a klub temu otrok v šolah še ne učijo dela s denarjem, morajo pa se učiti na pamet veliko podatkov, ki jih v življenju ne bodo nikoli potrebovali.

Nadaljevanje članka je dostopno samo naročnikom.

Koncept pretočnosti za denar se mi je porodil v začetku poslovanja kot samostojnega podjetnika in podjetniškega svetovalca. Ugotovil sem, da imajo ljudje, ki imajo težave s prebavo in so »zaprti«, tudi težave z denarjem. Ko odpravimo zaprtost, ki je ponavadi psihološkega izvora in temelji na neke vrste strahu, postanemo pretočni za denar. Ljudje, ki so odprti za informacije, energijo, so tudi bolj pretočni za denar. 

Prvi odnos do denarja oblikujemo že v otroštvu. Družinski vzorci so tisti, ki nas miselno usmerjajo ter naredijo ali ne naredijo pretočne za denar. V naši državi je ena od najpogostejših miselnih omejitev tole prepričanje: »Če hočemo imeti denar, ga moramo komu vzeti, in to na nepošten način«.  

Ta, če tako rečem izvirni greh nas najbolj omejuje in nam preprečuje zdrav odnos do denarja. Dovolimo si zamenjati zorni kot gledanja in predstavljajmo si, da je denarja neskončno. Primerjamo ga lahko z zrakom. Zrak nas obkroža, kjer koli smo, ne moremo vdihniti zrak drugega, mu ga vzeti, ker vdihu takoj sledi izdih.  

Za enak krožni proces gre tudi pri denarju. Ko imamo denar, ga ne obdržimo pri sebi, temveč plačamo obveznosti, kot so računi in položnice, ali varčujemo na banki. Ta privarčevani denar da banka v obtok v obliki posojil in proces kroženja denarja se nadaljuje.  
 
Zamislite si, da zaustavite pretok vode tako, da si pri hiši naredite bazen s sto tisoč litrov vode. Če bi to naredili vsi ljudje na svetu, bi preprečili naravni pretok in kroženje vode v naravi. Tako pa imamo vsi dovolj vode. Pri denarju je enako. Bodimo pretočni za potrebne količine denarja. 
 
Kitajska modrost

Denar je veliko, a sreča je več.
Z denarjem lahko kupiš hišo, ne pa doma.
Lahko kupiš posteljo, ne pa sanj.
Lahko kupiš uro, ne pa časa.
Lahko kupiš knjigo, ne pa znanja.
Lahko kupiš položaj, ne pa spoštovanja.
Lahko plačaš zdravnika, ne moreš pa kupiti zdravja.
Lahko kupiš telo, ne pa duše.
Lahko kupiš seks, ne pa ljubezni.
 
Kaj je pretočnost za denar  

Za globlje razumevanje pretočnosti za denar si poglejmo osnove na višji ravni, s katere nastaja denar. Denar je energija, je materializirana energija. Energija je neuničljiva, le spreminja stanja, to pomeni, da se spreminja, teče iz enega stanja v drugo in pri tem opravlja različne naloge. Od nas je odvisno, ali sploh imamo energijo in kaj počnemo z njo. Iz te predpostavke izhaja logičen sklep: kdor se nauči upravljati z energijo, obvladuje upravljanje s denarjem. Če se malo ozrete okrog sebe, lahko kaj hitro ugotovite, da imajo tisti, ki imajo energijo in jo znajo usmeriti v točno določen cilj, tudi denar. 

Pretočnost za energijo je osnova za pretočnosti za denar. In kaj nam preprečuje pretočnost za energijo? Na prvem mestu so to strahovi, nato miselni vzorci in prepričanja glede denarja.

Kako se znebiti strahov, jih preseči in zamenjati omejujoča prepričanja?

Na prvem mestu je treba prepoznati strahove. Vzemite list papirja in zapišite svoje strahove; priznajte si, da jih imate, ozavestite, kaj vas omejuje. Ko ste jih prepoznali, se soočite z njimi in naredite načrt, kako jih boste presegli. Tretjič, presezite jih tako, da počnete tisto, česar vas je strah. To je stopnja preobrazbe in osebne rasti. Energijo imamo, če nam v telesu po meridijanih nemoteno teče življenjska energija. Če imamo ovire, ki preprečujejo pretok, je najbolje, da jih čimprej odpravimo. Šele ko postanete pretočni za energijo, ste pretočni za denar.  

Kako postati pretočen za denar 

1. Bodite odprti in pretočni v najširšem pomenu besede za informacije, komunikacije, znanje, veščine, spremembe, odnose ... Če niste, si to priznajte, poiščite strokovno pomoč in razgradite miselne vzorce strahu in jih nadomestite s pozitivnimi afirmacijami.

2. Zaupajte vase in v druge
. Natančno morate vedeti, kaj v življenju hočete, in se aktivno prepustiti dogajanju okoli sebe. V to usmerite pozornost. Kdor vam da nalogo, ta vam da moč in denar, da jo izvedete. Brez zaupanja ste deležni večjega števila problemov kot brez njega. Ko imate zaupanje, poglejte na težave kot na življenjske izzive, skozi katere osebno rastete. Bodite pozorni na sporočila, kaj morate storiti, da denar priteče k vam.  

3. Postanite živ magnet za pretok denarja. Začnite z miselnim vzorcem »pretočen sem za denar«. Etična pravila so pri tem zelo pomembna, zato kot zgled navajam proizvajalca plastičnih oken, ki je živ magnet za pretok denarja v svoje podjetje in si predstavlja, da posluje s kupci: 
a) ki potrebujejo prav takšno kakovost plastičnih oken, kakršna jih izdeluje njegovo podjetje;
b) so pripravljeni investirati v nova okna;
c) so pripravljeni za dobro opravljeno delo pošteno plačati in ga priporočati naprej. 
 
Moja pretočnost za denar je prišla najbolj na plan, ko sem potreboval večje količine denarja. Običajno se je to dogajalo pri izdaji mojih knjig. Ko sem se odločil za izdajo prve knjige Vizija uspeha, sem si govoril: »Nimam še denarja, ga bom pa imel«. Šele ko sem to povedal prijatelju, sem se slišal, kaj govorim. Nemudoma sem oblikoval nov miselni vzorec, odprt sem za pretok denarja. Že drugi dan se mi je porodila uporabna ideja. Denar imajo banke. Odšel sem v banko in razložil, za kaj potrebujem denar. V nekaj urah sem že imel denar na voljo.   

Z drugo knjigo Moč osebne rasti je bilo nekoliko drugače. V banki sem že imel velike finančne obveznosti, a sem se kljub temu lotil projekta izdaje nove knjige. Kadarkoli sem pomislil na denar, sem si ponovil, da sem odprt in pretočen za denar. Nekaj časa je trajalo, preden se mi je v družbi z direktorjem večjega podjetja porodila domislica: omenil sem mu, da izdajam novo knjigo, ki bi bila lahko novoletno darilo za poslovne partnerje. Naročil je sto izvodov knjig in tako so bili stroški tiskanja knjige v glavnem pokriti.

Pretočnost denarja med banko in podjetnikom 

Znano je, da so banke zaradi velikih kreditov v mnogih primerih posredno lastnice podjetij, zato jim je še kako pomembno, da je podjetnik pretočen za denar ali, drugače povedano, zaupanja vredna oseba.  

Banka je namreč zainteresirana, da denar kroži. Če denar leži v banki, je to enako kot voda, ki se ustavi, ne teče in ne opravlja svojih bistvenih funkcij. Predstavljajmo si hidroelektrarno z akumulacijskim jezerom. Voda, ki normalno priteka, poganja turbine za proizvodnjo električne energije. Dokler je pritok zadosten, delujejo turbine s polno močjo. Ko pa se pritok v akumulacijsko jezero zmanjša, je rezerva v njem samo še tako velika, da zadostuje za sušno obdobje.  
 
Vzemimo še en praktičen zgled. Večje mesto potrebuje nov športni stadion. Treba je poiskati osebo, ki bo finančno vodila celotno zgradnjo. Bi vi za to izbrali koga, ki je zaprt, nekomunikativen, nezaupljiv, nedružaben in boječ, ali osebo, ki je odprta, komunikativna, družabna in pogumna? Prav gotovo bi izbrali slednjo, kajti takšna je pretočna za denar, zna poiskati sponzorje, vire financiranja, državne in zasebne, zainteresirati vlagatelje, da vidijo v tem svojo korist. Tako ali tako bo ves denar, ki bi pritekel na transakcijski račun, odtekel za plačevanje obveznosti pri izgradnji. Poenostavljeno povedano, za tak projekt potrebujemo osebo, ki je zelo pretočna za denar.  

Pretočnost za denar odpira nova delovna mesta 

Vprašajmo se, kdo bo odprl več delovnih mest. Podjetnik, ki ima težave s pretočnostjo za denar, ali podjetnik, ki mu denar nikoli ni delal težav, da se ne bi mogel lotiti česarkoli, v kar verjame? Diplomantom ekonomske fakultete so po končanem študiju postavili vprašanje, kako se želijo zaposliti. Osem od desetih je odgovorilo, da bodo poiskali dobro službo. Le dva sta odgovorila, da razmišljata o samozaposlitvi. Večina misli »po liniji najmanjšega odpora«. Dokler bo prevladovala takšna miselnost v izobraževanju, se stanje v podjetništvu ne bo spremenilo. Komur je denar problem, je bolje, da se ne ukvarja s podjetništvom. Ko podjetnik prevzame odgovornost za pretočnost za denar, mu je delo v veselje.  

Tveganja pri naložbah se najbolj bojijo tisti, ki niso pretočni za denar. Pri hitro rastočem podjetju je izbor vodilne osebe še kako pomemben. Kajti če ta oseba ni pretočna za denar, se celotno finančno poslovanje sesuje kakor hiša iz kart.  

Pretočnost za denar je bližja naravnim zakonom, v katerih velja pravilo panta rei – vse teče. Evolucija podpira tistega, ki podpira njo. Izključna usmerjenost samo na dobiček je bližja egu, to je lažni predstavi o sebi, ki hoče z denarjem početi nenaravne procese, prekiniti krožni proces, ustaviti prosti tok in ga spravljati v nogavico. Luise Hay, pisateljica knjig o zdravem načinu življenja, ki so prodana v milijonih izvodih, pravi: Ego želi vse imeti zase in ustaviti pretok, ni mu do tega da bi delil in osrečeval druge, čeprav je bogastva za vse več kot dovolj. Vprašajte se, kakšna pričakovanja imate glede denarja. Od denarja pričakujte samo to, kar vam lahko da. To je razbremenitev vaših finančnih obveznosti, nikakor pa ne lažni ugled, navidezno moč, ljubezen, prijateljstvo in spoštovanje. 

Denar je sredstvo za življenje in osebno rast, nikakor pa ne cilj. Saj poznamo kar nekaj uspešnih podjetnikov, ki imajo že zdaj toliko denarja, da ga do konca življenja ne morejo porabiti. Zakaj še naprej delajo? Rekli vam bodo, da jim je delo izziv, skozi katerega osebno rastejo. 

Uspešni delajo iz čistega zadovoljstva, ne pa za denar. Denar je posledica užitka v delu. Uspešni govorijo o poslu, denar sam pride. Saj poznamo rek, da denar leži na cesti, le pobrati ga je treba. Morda so to za slovenski prostor bolj nenavadne zgodbe, vendar postajajo z odpiranjem v Evropo vse bolj resničnost. Kdor pretočen za denar, ga bo imel vse življenje. Kdor pa je zaprt, bo iz samega strahu naredil toliko napačnih potez, da ga bo nazadnje še izgubil. Kako boste v prihodnje ravnali z denarjem? Zavedajte se, da je odločitev odvisna le od vas!

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *