Preventivni davčni pregled

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 06.10.2008

Za pomoč davčnega svetovalca se ni treba odločiti šele tedaj, ko imate že opravka z davčno inšpekcijo. Ob rednih preventivnih pregledih se boste tovrstnim težavam in z njimi povezanim finančnim obremenitvam zlahka izognili.Možnosti za preprečevanje davčnih nepravilnosti je več. Nekatere so na strani države, druge na strani podjetja samega. Učinkovit način na strani podjetja so preventivni davčni pregledi, ki jih izvajajo davčni svetovalci na željo zavezanca. Preventivni davčni pregled se lahko izvaja v več različnih nivojih. Pri celovitem davčnem pregledu se preverijo davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost in drugi davki in prispevki ter dohodnina. Delni davčni pregled pa zajema samo posamezno področje, za katero se zazna simptome davčnih nepravilnosti. 

Kaj lahko pričakujete od davčnega svetovalca? 

Davčni svetovalec neodvisno pregleduje – revidira in svetuje  glede stanja v poslovnih knjigah. Priporočljivo je, da se preventivni davčni pregledi izvajajo tekoče oziroma mesečno. Tako lahko davčni svetovalec sproti opozori stranko na morebitne davčne nepravilnosti v zvezi s stanjem posameznih ekonomskih kategorij. Ob koncu preventivnega davčnega pregleda davčni svetovalec izdela pisno poročilo o opravljenem pregledu, ki vsebuje ugotovitve in opozorila na morebitne ugotovljene kršitve davčne zakonodaje ter opozori na morebitne sankcije po Zakonu o prekrških. Oceni tudi davčno tveganje in izpostavljenost davčnim nepravilnostim. Poda tudi predloge za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, s katerimi se lahko zmanjšajo davčna tveganja v podjetju, in predloge za izboljšanje finančne discipline.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *