Prevrednotevanje premoženja - zmote in pravila

Avtor: | Objava: 10.06.2003

Zakaj računovodska poročila pogosto ne prikazujejo realne vrednosti premoženja? Kaj prinašajo prenovljeni računovodski standardi in kako se izogniti pastem prevrednotenja?Nerealno vrednotenje porabe prvin poslovnega procesa

Med prvine poslovnega procesa štejemo med drugim tudi delovna sredstva. Glavni predstavniki delovnih sredstev so opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, stroji, oprema ...) in dolgoročna neopredmetena sredstva (patenti, licence, koncesije ...). Njihova osnovna značilnost je, da so v podjetju dolgo časa. V poslovnem procesu se porabljajo in s svojo substanco ne prehajajo v učinke (izdelke).

Porabo delovnih sredstev, ki nastane v nekem časovnem obdobju, merimo s stroški amortizacije. Višina amortizacije je odvisna od življenjske dobe delovnega sredstva. Pri opredelitvi življenjske dobe delovnega sredstva je treba upoštevati časovno, funkcionalno in ekonomsko staranje. Če je življenjska doba napačno opredeljena, to vpliva na izkazovano vrednost delovnega sredstva, ki je lahko previsoka ali pa prenizka. Zaradi napačnih stopenj utemeljeno trdimo, da računovodska poročila (bilance) ne prikazujejo resnične slike.

Članek z nazornimi primeri iz prakse v Podjetniku, november 2002

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *