Priložnosti na meji Hrvaška/Slovenija

Avtor: | Objava: 10.06.2003

Podjetniški center Novo Mesto je na podlagi naročila Ministrstva za gospodarstvo izdelal Strateški programski dokument o čezmejnem sodelovanju z republiko Hrvaško.V prejšnji številki je Podjetnik ponudil izziv oziroma vprašanje, ali je preselitev schengenske meje podjetniška priložnost ali ne. Dobro bi bilo, če bi podjetniki pri razmišljanju o teh možnih priložnostih vedeli, na kaj se lahko pri tem oprejo. Eden od pomembnih dosedanjih dokumentov je vsekakor Strateški programski dokument o čezmejnem sodelovanju z republiko Hrvaško (narejen leta 2001 in 2002), ki ga lahko dobite na Podjetniškem centru Novo mesto.

Dokument opredeljuje skupne prioritete in strategije prihodnjega življenja in dela prebivalstva na obmejnem območju in nakazuje možne programe, ki jih je mogoče razviti. Dokument ima poseben značaj in »praktično uporabnost« za krajevno prebivalstvo in ustanove, ki živijo in delujejo ob meji.

Zanimivo je, da je to prvi dokument, ki po vzpostavitvi mednarodne meje med Slovenijo in Hrvaško postavlja formalne okvire čezmejnega sodelovanja, ki so lahko obenem tudi izhodišča za druga posamezna območja ali dejavnosti.

Konkretni programi

Trenutno je v pripravi program vzpostavitve turistične cone z delovnim naslovom Po Kolpi in Gorjancih. Program bo zajemal turistične točke oziroma projekte na obeh straneh meja, tako Hrvaške kot Slovenije. Zajemal bo občine na območju veljave SOPS-a (Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju). V programu bodo opredeljeni projekti, ki bodo kandidirali na sredstva iz evropskih strukturnih skladov. V prvi fazi predvsem na sredstva INTERREG III A.

Pomen za podjetnike

Z načrtom si podjetniki zagotovo lahko pomagajo, dobili bodo osnovno orientacijo o tem, kaj se na tem področju dogaja. Sam dokument sicer ne vsebuje konkretnih podjetniških priložnosti, saj temu ni namenjen. Pravzaprav niti ni namenjen podjetnikom, temveč je v največji meri v pomoč lokalnim skupnostim in državni upravi. Tisto, kar je zanimivo za podjetnike, so projekti, ki temeljijo na tem programu. Na primer že omenjene turistične cone. To so projekti, ki prinašajo nove možnosti, ki pa jih je treba dobro spoznati, da lahko vidimo kaj zase v tem.

Morda ti projekti in SOPS omogočajo »podiranje schengenskega zidu«, še preden je sploh postavljen. Slišal sem (neuradno), da na primer SOPS ponuja lažje prehode državne meje tudi v schengenskem režimu. Postavljene naj bi bile table, kjer naj bi bil omogočen prehod meje v turistične (in morda še kakšne?) namene brez strogega režima schengenske meje. Možnosti, ki jih sporazum ali projekt ponuja, pa moramo sami spoznati, da razvijemo svojo priložnost oziroma svoj projekt.


Vir: Strateški programski dokument o čezmejnem sodelovanju, II faza, Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.; stran 9

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *