Program 1. nacionalne konference tehnoloških mrež

Avtor: | Objava: 06.09.2004

22. septembra 2004, v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimičevi 13 v Ljubljani 
 
  Moderator: mag. Jožko Čuk, GZS  
9:30 – 9:55 Pozdrav in uvodni govori mag. Anton Rop, predsednik vlade; mag. Jožko Čuk,  predsednik GZS;  dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport; dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo 
9:55 – 10:10 Uvodni govor pristojnega ministra dr. Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo
10:10 – 10:45 Pomen združevanja znanja in kadrov za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva Andrej Polenec, glavni direktor podjetja Iskratel, Kranj; Janez Bohorič, predsednik uprave podjetja Sava, Kranj; Franjo Bobinac, predsednik uprave podjetja Gorenje, Velenje; Jim Milk, General Manager, GY Engineered Products 
  Moderator: dr. Jaro Berce, Služba vlade za evropske zadeve  
10:45 – 10:55 Tehnološke prioritete v Sloveniji dr. Peter Stanovnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja
10:55 – 11:05 Mreže v Evropi - primer povezovanja na biotehnološkem področju (v angl.) dr. Alfredo Aguilar Romanillos, Head of Unit, Biotechnology and Applied genomics, DG Research, directorate Health, European Commission
11:05 - 11:15 Odmor  
11:15 – 11:40 Vloga strateških zavezništev in tehnoloških inovacij v razširjeni Evropi (v angl.) dr. Wim Vanhaverbeke, University of Eindhoven , Eindhoven
11:40 – 12:40    Predstavitev mrež dr. Janez Bešter, UL – Fakulteta za elektrotehniko, ICT; dr. Igor Emri, UL – Fakulteta za strojništvo, IPMT; dr. Zoran Marinšek, INEA d.o.o., TVP; dr. Aleš Mrhar, UL – Fakulteta za farmacijo, MBF
12:40 – 13:40 Kosilo  
13:40 – 15:30    Okrogla miza: Uveljavljanje novih poslovnih modelov, razvoj tehnoloških mrež, grozdov in drugih oblik povezovanja kot prispevek k učinkovitem vlaganju v razvoj in prenos znanja
M
oderatorka: mag. Mateja Mešl, GZS
Željko Puljič, Iskratel, ICT; dr. Peter Metlikovič, Goodyear Evropa, IPMT; dr. Stanko Strmčnik, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, TVP ; prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni Inštitut za Biologijo, Ljubljana, MBF; mag. Mateja Dermastia, MG; dr. Maja Bučar, UL - FDV; Rajko Kerševan, PTP; dr. Lucija Čok, UP; dr. Matija Fajdiga, Slovenski avtomobilski grozd; mag. Maruša Damjan, MID
 
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *