Program seminarja SKRIVNOST DODANE VREDNOSTI

Avtor: | Objava: 10.05.2004prvi dan, 4. junij 

Čas Vsebina Koristi Metoda Način predstavitve
10.00-10.15 Predstavitev predavatelja in programa   Predavanje Prezentacije
10.30-12.00 Graditev skupine, pričakovanja udeležencev, Primer 1: Kako analizirati podjetje Nabor orodij za učinkovito analizo uspešnosti podjetja, odkrivanje potenciala za izboljšave, primerjave (benchmarking) za postavljanje realističnih ciljev Delo skupine, predavanje, primer Napisan primer, prezentacije, diskusija
12.00-12.15 Odmor      
12.15-13.00 Kako povečati dodano vrednost znotraj organizacije; na strani prometa, na strani stroškov Obvladovanje splošne slike Predavanje, diskusija Prezentacije
13.00-14.00 Kosilo      
14.00-16.00 Primer 2: Višanje dodane vrednosti znotraj mednarodne svetovalske mreže Seznanitev s primerom mednarodne mreže svetovalcev www.imcn.biz Skupinsko delo Napisan primer, prezentacije, predstavitev na internetu
16.00-16.15 Odmor      
16.15 Proces stalnih izboljšav Razumevanja procesa; kaj je treba narediti, da bo zares potekal Predavanje, diskusija Prezentacije
17.00-18.00 10 priporočil za uvajanje novih programov/projektov/sistemov Know-how v obliki seznama, pomoč pri strateških odločitvah Predavanje Priporočila iz literature, strategija miši, izkušnje T. Boeckleja

drugi dan, 5. junij
 

Čas Vsebina Koristi Metoda Način predstavitve
09.00-09.15 Povzetek 1. dne      
09.15-11.30 Primer 3: Dodana vrednost pri avtomobilskem dobavitelju Analiza podjetja, vpeljevanje novih struktur kot priprava za širitev posla; fokus na učinkovitost organizacije, reorganizacija Skupinsko delo, uvod predavatelja, diskusija Napisan primer
11.30-12.00 Vprašanja udeležencev Reševanje konkretnih primerov Diskusija Tabla - zbiranje vprašanj
12.00-13.00 Kosilo      
13.00-14.30 Različni primeri podjetij, ki višajo vrednost za svoje stranke Mednarodne primerjave Predavanja, diskusija Prezentacija, primeri z interneta
14.30-14.45 Odmor      
14.45-16.00 Primer 4: Predstavitev »pametnih sprememb« v pomembno podjetje v prehrambeni industriji Uvajanje posebnih programov, ki uvajajo filozofije managementa, kot so nenehne izboljšave, »vitko« podjetje, kaizen, Šest sigma itd. Predstavitev primeraPredavanjeDiskusija PrezentacijeDodatni material
16.00-17.00 Izmenjava izkušenj      

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *