Projekt PRIMe žanje sadove

Avtor: Nives Pahor | Objava: 04.02.2005

Projekt PRIMe ponuja strokovno in denarno pomoč primorskim malim in srednjim podjetjem pri povezovanju. Projekt je vreden 2,8 milijona evrov in med drugim vpliva na miselnost bank.V okviru predpristopnega programa Phare CBC med Italijo in Slovenijo so leta 2002 pri Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo (PCMG) izkoristili še eno zadnjih možnosti in v sodelovanju z Agencijo za regionalni razvoj (ki je bila tudi koordinator programov Phare), prijavil projekt PRIMe (Primorska enterprise), s katerim so želeli spodbuditi povezovanje malih, mikro in srednjih podjetij na področju Goriške in Obalno-kraške regije ter Kranjske gore. Skupna vrednost projekta je 2,8 milijona evrov. Od tega so sredstva Phare 2 milijona evrov, država je prispevala 600 tisoč evrov, podjetja pa še dodatnih 200 tisoč evrov. V okviru projekta je bilo financiranih 11 od 37 prijavljenih podjetniških povezav, v katerih je sodelovalo kar 59 malih in srednjih podjetij iz obmejnih regij in Italije. To je ena prvih tovrstnih možnosti, da so v enem projektu na voljo tako velika sredstva za ustvarjanje lokalnih podjetniških povezav. Zlasti v primerjavi z nacionalnim programom, ki je imel običajno okrog 100 milijonov tolarjev na voljo za vso Slovenijo.

Alenka Zelenič:»Na posamezno podjetniško povezavo je prišlo od 75.000 do največ 250.000, odvisno od zahtevnosti projekta.«
Trije deli projekta 

Projekt so razdelili na tri dele: 

1. Tehnična pomoč vključuje strokovno pomoč lokalnih strokovnjakov podjetjem na terenu, od animiranja do izobraževanja. Treba je bilo usposobiti določeno število lokalnih strokovnjakov. Podjetja morajo že na začetku čim več stvari razčistiti, da se izognejo poznejšim konfliktom. Pa tudi, da se ne spuščajo v povezovanje zgolj zaradi sredstev. 

2. Donacijska shema je finančna podpora skupnim podjetniškim projektom. V okviru te so aprila 2004 objavili razpis. Razpisanih je bilo 1,9 milijona evrov. Do roka za oddajo prijav (2. julij 2004) so prejeli 37 prijav. Nazadnje so se odločili za 11 najboljših. Kot pravi Alenka Zelenič iz PCMG-ja, so bili vsi prijavljeni projekti na zelo visoki ravni, zato izbira ni bila lahka. Na posamezno podjetniško povezavo je prišlo od 75.000 do največ 250.000 evrov, odvisno od zahtevnosti projekta.  3. Izvajanje odobrenih projektov, ki trenutno poteka, se bo uradno končalo konec septembra 2005.    

Izbrani projekti 

Alenka Hren:»Vsako povezovanje je koristno, saj predstavlja način, kako podjetje lahko dvigne svojo dodano vrednost.«
Čeprav je to območje bolj znano po turizmu, pravi Alenka Zelenič, je zanimivo, da so med prijavitelji projektov prevladovale povsem druge stroke − gradbeništvo, plastična industrija, lesnopredelovalna industrija, področje raziskav in razvoja, orodjarstvo, kovinskopredelovalna industrija, avtomatizacija ... Kar je zelo pohvalno in hkrati vzorno tudi za druge regije Slovenije.  

Precej prijaviteljev projektov je bilo že vezanih na skupno proizvodnjo prototipov skupnih projektov. Zelo malo je bilo takih, ki so šele vzpostavljali stike ali razvijali skupne strategije. Vsaj izbrani projekti so bili že za stopnjo višje z jasno opredeljenim skupnim interesom. Tako so se na primer pri orodjarstvu združila celo konkurenčna podjetja, ki so izrazila željo po vzpostavitvi skupnega kakovostnega centra za svoje izdelke.  

Podjetja pri povezavah potrebujejo pomoč 

Praksa vedno znova kaže, da se zlasti mala podjetja zelo težko odločijo za vlogo načrtnega povezovalca podjetij, v primerjavi z velikimi, ki imajo tu kadrovsko in finančno prednost, pojasnjuje Alenka Zelenič. Zato je bila izvedba projekta toliko pomembnejša − da prenese v okolje nove prijeme in zglede, da dvigne samozavest in prizadevanja podjetij. Mala podjetja tako spoznajo, da se splača povezovati in da jim lahko to dolgoročno koristi, zlasti ko se trgi začnejo odpirati. In prav tu nastopi vloga strokovnjakov, da jim pri tem pomagajo.  

Spletna stran za komunikacijo s strokovnjaki 

V okviru projekta so tako za pomoč podjetjem in lokalnim strokovnjakom oblikovali spletno stran PRIMe (http://prime.pcmg.si ), ki je referenčna komunikacijska točka za podjetja in lokalne strokovnjake pri iskanju rešitev vsakodnevnih težav. Na njej dobite vse: navodila za poročanje, seznam odobrenih projektov, vodnik za ustanovitev podjetniške povezave, pogosto zastavljena vprašanja podjetij, seznam strokovnjakov ... Skratka stran, ki pomaga. 

Animiranje finančnih ustanov 

Da je imel projekt precej pozitivnih odzivov v okolju, kaže tudi podatek, da so se številna podjetja kljub neuspehu na razpisu odločila, da bodo samostojno nadaljevala s povezovanji, ker so pri animaciji spoznala, da imajo skupne cilje, ki jih ne kaže izgubiti.  

Prav ta podjetja, ki so ne glede na sredstva želela nadaljevati povezovanje, so nas spodbudila, pojasnjuje Alenka Zelenič, da s skupino ekspertov pripravimo animacijske dejavnosti za naše finančne ustanove. Navsezadnje podjetja ne iščejo le subvencij. Tudi na kredite se vežejo, če so prepričana v to, da se bo zadeva izvedla in da jim to prinaša večjo učinkovitost in konkurenčnost. Zato smo se odločili, nadaljuje Alenka Zelenič, da bomo začeli učiti zlasti banke, kako delujejo podjetniške povezave in kako bi lahko začeli razmišljati o tem, da bi jim ponudili zanimive finančne produkte.  

Do zdaj so banke res bolj kreditirale posamezna podjetja, a stvari se že spreminjajo, nadaljuje Alenka Zelenič. Z banko Koper so že v navezi, saj je ta izkazala pripravljenost za razvoj novih finančnih produktov, ki bodo podprli podobne podjetniške povezave.    

Večja dodana vrednost podjetja 

Velika podjetja imajo tako na domačem kot na evropskem trgu organizacijsko prednost pred malimi. Mala podjetja se morajo veliko bolj potruditi, če želijo samostojno obstati na trgu in se uspešno spopadati z njimi. Iz opazovanj trga pa lahko vedno bolj opažamo, da morajo velika podjetja postajati vse bolj inovativna, če želijo preživeti, mala in srednja pa se morajo vse bolj povezovati in sodelovati pri ustvarjanju inovacij, če želijo obstati na trgu. Zlasti pri malih podjetjih je ključ preživetja v sodelovanju, le tako se lahko spopadajo z tujo konkurenco.  

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *