Projektno financiranje

Avtor: Tine Juha | Objava: 10.05.2011

Ko razmišljate na primer o vlaganju v novo dejavnost, se srečate s projektnim financiranjem. Zakaj je bolje izbrati projektno financiranje kakor klasično kreditiranje?


(Big Stock Photo)

Projektno financiranje je oblika financiranja, pri kateri posojilodajalec (v nadaljevanju: banka) poplačilo svojega posojila pričakuje iz denarnega toka projekta, ki je predmet financiranja. Poplačilo sledi iz prodaje sredstev, ki so predmet projekta, na primer stanovanjske zgradbe, ali denarja, ki ga projekt ustvarja, ko je v funkciji (npr. nova tovarna, ki omogoča prodajo novega izdelka). Financiranje je navadno zavarovano s sredstvi projekta samega. Projektno financiranje se običajno vrši prek ločenega, posebej za ta namen ustanovljenega podjetja.
 
V Sloveniji veliko primerov klasičnega, zgoraj skiciranega projektnega financiranja nimamo. Tudi banke se ga za zdaj otepajo, čeprav imajo projektno financiranje vse v svoji ponudbi. A v resnici gre pri projektnem financiranju za financiranje projektov s klasičnim bančnim financiranjem. Zaradi tega so podjetniki, ki poznajo predpostavke projektnega financiranja, razočarani ob odgovorih slovenskih bank, katerim se klasično projektno financiranje navadno zdi preveč tvegano in z njim nimajo dovolj izkušenj.
 
Kaj je sploh primerno za financiranje na osnovah projektnega financiranja? Nova tovarna? Novi poslovni prostori, nova proizvodna linija? Poenostavljeno lahko rečemo, da je investicija, primerna za projektno financiranje, vsak razvoj nove dejavnosti ali sredstva, ki je dovolj različen od naše osnovne dejavnosti, da bi ga lahko izpeljali prek ločenega podjetja, obenem pa dovolj podoben oziroma komplementaren z našo osnovno dejavnostjo, da upraviči zaupanje financerjev v našo sposobnost izpeljave projekta. Primeri so na primer gradnja zgradb za trg ali oddajanje, investicija v novo tovarno s »podobnimi« izdelki, investicija v novo, komplementarno dejavnost … Skratka vse, kar dovolj preprosto lahko vodimo samostojno tudi finančno. Kajti nadgradnja proizvodne linije je investicija v osnovna sredstva.
 
V nadaljevanju predstavljamo pogled banke na projektno financiranje ter na kaj naj bodo pripravljeni podjetniki ob razmišljanju o novem projektu, pri katerem bodo potrebovali bančno financiranje, na katera vprašanja, ki jih bo zastavila banka, naj že vnaprej odgovorijo v svojih planih.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *