Prvo etično podjetje

Avtor: Borut Meško | Objava: 10.06.2003

Leta 1972 sta brata Georg in Ernst Michael Winter uradno razglasila varovanje okolja za cilj v svojem družinskem podjetju.Podjetje Ernst Winter & Sohn je konec 80. let v Nemčiji, nato v Evropi in tudi drugod v svetu, sprožilo pravo malo revolucijo na področju ekologizacije malih in srednjih podjetij. Takrat je tudi Evropska komisija priznala in podprla program Integriranega sistema okoljskega vodenja podjetja, bolj znanega kot "Winterjev model". Ime je model dobil po dr. Georgu Winterju, solastniku podjetja za proizvodnjo orodja z diamantnimi prevlekami, ustanovitelju nemškega združenja za okoljsko vodenje podjetij BAUM in kasnejšemu predsedniku INEM - Mednarodne zveze za ekološki menedžment.

Vse skupaj se je začelo daljnega leta 1972, ko je družinsko podjetje Ernst Winter & Sohn praznovalo 125 let obstoja. Takrat sta brata Georg in Ernst Michael prvič uradno razglasila varovanje okolja za svoj cilj. Okoljske dejavnosti podjetja Winter, ki je na začetku 90. let zaposlovalo 1700 sodelavcev doma in v tujini, niso bile zamišljene kot reklamni ukrep za povečanje prodaje. Podjetje namreč ni sodilo med tipične proizvajalce tehnologije za varstvo okolja, ki se morajo že zaradi prodaje zanimati za spodbujanje ekološke zavesti. Motiv je bila zavest, da so podjetja med večjimi izkoriščevalci naravnih virov, zato so tudi najbolj odgovorni za njihovo ohranitev.

Soglasje vodstva in sodelavcev

Po Winterjevem modelu so mora vodstvo podjetja zavzemati za varstvo okolja prav na vseh poslovnih področjih. To načelo zavezuje direktorje, pa tudi vse druge sodelavce. Za usklajevanje obširnih okoljskih dejavnosti v podjetju je odgovoren pooblaščenec za varstvo okolja, ki nadzoruje tudi spoštovanje zakonov in predpisov. Pri svojem delu ni odvisen od navodil poslovodstva, temveč je zavezan samo zakonu in svoji vesti. Vpliva na razvoj okolju manj škodljivih postopkov in izdelkov, odloča o naložbah, ki so povezane z emisijami, obvešča sodelavce o okoljskih zadevah in skrbi za integracijo vseh okoljskih dejavnosti podjetja.

Za delovanje, vzdrževanje in posodabljanje naprav, ki oddajajo emisije, za pripravo in izpolnjevanje navodil o ravnanju z nevarnimi snovmi v podjetju pa je odgovoren vodja oddelka za varstvo okolja, ki je podrejenem tehničnemu direktorju.

Vsi skupaj, predstavniki različnih poslovnih področij, pa pripravljajo okoljski akcijski načrt in poročajo o napredku glede okoljskih ciljev.

Winterjev model etičnega poslovanja izhaja iz načela, da se okoljski ukrepi v podjetju izplačajo, ne glede na to, ali dajejo kratkoročne ali dolgoročne rezultate. Konkretni ukrepi pa so:

Denarne nagrade za izboljšave. Sodelavce v Winterjevem podjetju motivirajo s sistemom za nagrajevanje izboljšav pri varstvu okolja. Predlogi izboljšav, s katerimi prihranijo energijo ali vodo, so nagrajeni s 30 odstotki zneska letnega prihranka v dveh letih. Na primer: sodelavec je predlagal izboljšavo, ki je pomenila prihranek energije v višini 20 000 DEM. Za nagrado je v dveh letih dobil skupaj 12 000 mark. Sistem nagrajevanja so še izpopolnili, tako da je neto prihranek (potem ko so odšteli nagrade) v letu 1991 znašal več kot pol milijona mark.

Primer razvoja konkurenčnega izdelka. Podjetje Winter je razvilo diamantne liste krožnih žag, ki povzročajo le še pol toliko hrupa kot navadni diamantni listi. Z raziskavami so dosegli, da je mogoče vse tipe diamantnih brusnih plošč izdelovati brez uporabe azbesta, ne da bi se zmanjšala kakovost obdelave. Uspeh na trgu je bil seveda zagotovljen.

Prihranki na področju čistilne tehnologije. Z napravo za uporabo odpadnih snovi in voda so popolnoma spremenili reciklažno tehnologijo: iz vode, ki vsebuje nikelj, kisline in filtrsko blato in so jo prej pošiljali v sežigalnico, ponovno pridobijo nikelj in druge uporabne snovi. Letni prihranek zaradi zmanjšanih stroškov sežiga odpadkov je 90 000 DEM. Ob naložbi, vredni 200 tisoč mark, se je naprava amortizirala v 2,2 leta.

Pozornost pri gradnji industrijskih objektov. Pri gradnji tovarne diamantnih brusnih plošč podjetja Winter sta sodelovala industrijski arhitekt in okoljska arhitektka. Pri osnutku, konstrukciji, tehnični izvedbi, osvetlitvi in izbiri gradbenih materialov sta sistematično upoštevala ekološke in biološke kriterije.

Usmerjena nabava materialov. S pomočjo usmerjene uporabe lahko podjetje vpliva na dobavitelje, da mu ti ponudijo za okolje sprejemljivejše izdelke. Podjetje Winter je na podlagi raziskave svojega materialnega poslovanja doseglo spremembe pri številnih nabavnih postavkah (na primer papir, pisarniški material, barve, laki, čistila, hladilna maziva, gradbeni materiali in vozila). Spisek tako nabavljenih sredstev se stalno povečuje.

Šolanje sodelavcev o varstvu okolja. Posamezni sodelavec je po Winterju "živa celica" podjetja. Torej ni okoljskega poslovanja podjetja brez izoblikovane okoljske zavesti sodelavcev. Zato za nove sodelavce organizirajo seminarje o varstvu okolja in izobraževalne izlete.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *