Razpisi podjetniškega sklada

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 12.04.2005

Slovenski podjetniški sklad je marca objavil pet razpisov za pospeševanje malega gospodarstva.1. Neposredni krediti za nova podjetja 
Krediti so namenjeni podjetjem, ki niso registrirana več kot 42 mesecev od dneva vložitve vloge, izplačujejo plače več kot tri mesece in imajo manj kot deset zaposlenih. Vrednost kredita lahko znaša do 15 milijonov tolarjev, nominalna obrestna mera je 3 odstotke letno. 

2. Mikrokrediti 
Malim podjetjem so na voljo mikrokrediti v višini največ 6 milijonov tolarjev. Nominalna obrestna mera znaša 4,5 odstotka letno, doba odplačevanja kredita je do 5 let.  

3. Dolgoročni krediti v regijah 
Razpis so pripravili Slovenski podjetniški sklad, Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, Regionalna razvojna Posavje in Lokalni pospeševalni center Haloze. Višina posameznega kredita znaša do 25 milijonov tolarjev, obrestna mera je 6 mesečni Euribor + 1,8 odstotka, doba odplačevanja do 10 let. 

4. Garancije za dolgoročna bančna posojila 
Za garancije lahko zaprosijo gospodarski subjekti, ki zaposlujejo do 100 zaposlenih. Garancija lahko znaša največ 28.647.000 tolarjev oziroma 50 odstotkov vrednosti posojila. Prosilci morajo med viri financiranja projekta zagotoviti najmanj 25 odstotkov lastnih sredstev.  

5. Dolgoročni investicijski krediti
 
Višina posojila lahko znaša največ 50 odstotkov predračunske vrednosti naložbe oziroma največ 45 milijonov tolarjev. Obrestna mera za posojilo je 6-mesečni Euribor + 1,8 odstotka. Posojilo se odplačuje do 10 let, z največ dveletnim moratorijem.  Vsi razpisi so odprti do porabe sredstev oziroma najkasneje do oktobra (prvi trije) in novembra (zadnja dva). Podrobnejše informacije o razpisih dobite po telefonu 02/234-12-74 in po elektronski pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *