REGIONALNA POLITIKA

Avtor: | Objava: 30.06.2004Ime in opis programa Prejemniki pomoči Vrsta in višina pomoči Spletna stran, kontaktni podatki in odprti razpisi
Strukturni skladi – Cilj 1 
Pomoč manj razvitim regijam, ki zaostajajo za ostalimi regijami v EU
Lokalne in regionalne oblasti, podjetja, industrijska združenja, sindikati, javna uprava, agencije, zbornice, drobno gospodarstvo, nevladne organizacije Nepovratna pomoč
Največ 75% vrednosti projekta 
Strukturni skladi – Cilj 1 
Thierry DAMANDG
Regional policy
Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 322 295 47 33
e-mail: regio-info@cec.eu.int 
Razpise objavljajo nacionalne in regionalne obalsti držav članic EU
Strukturni skladi – Cilj 2 
Pomoč za vlaganja v infrastrukturo, razvojne pobude in gospodarstvo v regijah s strukturnimi težavami, ki zaostajajo v gospodarskem in družbenem razvoju 
Lokalne in regionalne oblasti, podjetja, industrijska združenja, sindikati, javna uprava, agencije, zbornice, drobno gospodarstvo, nevladne organizacije Nepovratna pomoč
Do 75% vrednosti projekta, v izjemnih okoliščinah do 85% 
Strukturni skladi – Cilj 2 
Thierry DAMANDG
Regional policy
Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 322 295 47 33
e-mail: regio-info@cec.eu.int
Razpise objavljajo nacionalne in regionalne obalsti držav članic EU
Strukturni skladi – Cilj 3 
Pomoč Evropskega socialnega sklada za razvoj človeških virov z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti in za boj proti brezposelnosti
Lokalne in regionalne oblasti, podjetja, industrijska združenja, sindikati, javna uprava, agencije, zbornice, drobno gospodarstvo, nevladne organizacije  Nepovratna pomoč
50%-75% vrednosti projekta 
Strukturni skladi – Cilj 3  
Luis RIERA FIGUERASDG E
mployment and Social Affairs
200 Rue de la LoiB-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 296 50 68
Fax: 32 2 295 49 48
e-mail: empl-info@cec.eu.int 
Razpise objavljajo nacionalne in regionalne obalsti držav članic EU
Interreg III 
Pomoč za spodbujanje ekonomske in socialne kohezije in uravnoteženega razvoja s pomočjo sodelovanja med evropskimi regijami
Lokalne in regionalne oblasti, javna uprava, razvojne nevladne organizacije, drobno gospodarstvo, univerze Nepovratna pomoč
Največ 75% vrednosti projekta za regije v okviru Cilja 1 in največ 50% za ostale regije 
Interreg III
Moray GILLANDDG
AgricultureRue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 296 92 89
Fax: 32 2 296 32 73
e-mail: moray.gilland@cec.eu.int 
Interact 
Dodatna pomoč k programu Interreg
Lokalne in regionalne oblasti, javna uprava, razvojne nevladne organizacije, drobno gospodarstvo, univerze  Nepovratna pomoč
Največ 50% vrednosti projekta 
Interact 
Inge DE PRINSOIR-Managementdienste GmbH
Franz-Josefs-Kai 27A-1010 Vienna
Austria
tel.: 43 1 533 87 47 62
e-mail: inge.deprins@interact-eu.net 
Inovativni ukrepi v okviru Evropskega socialnega sklada 
Pomoč za projekte na področju zaposlovanja in študij o socialnem dialogu
Lokalne in regionalne oblasti, podjetja, centri za usposabljanje, industrijska združenja, sindikati, univerze, nevladne organizacije Nepovratna pomoč
Največ 75% vrednosti projekta
od 300.000 do 3 milijonov evrov tekom dveh let
Inovativni ukrepi v okviru Evropskega socialnega sklada 
Lisbeth BAHL-POULSENDG
Employment and Social Affairs
C4Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.:32 2 299 54 47
Fax: 32 2 296 59 89
e-mail: Lisbeth.Bahl-Poulsen@cec.eu.int
empl-article6MC@cec.eu.int 

Odprti razpisi
Inovativni ukrepi v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj 
Pomoč za pripravo študij o regionalnem razvoju in projektov, ki predlagajo nove inovativne rešitve
Raziskovalni centri, lokalne in regionalne oblasti, industrijska združenja, sindikati, agencije, zbornice, drobno gospodarstvo, univerze Nepovratna pomoč
Od 300.000 do 3 milijonov evrov
Največ 50% za regije v okviru Cilja 2 in največ 80% za regije v okviruCilja 1 
Inovativni ukrepi v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj 
Jean-Bernard BENHAIEMDG
Regional Policies B3
Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.:32 2 296 81 98
Fax: 32 2 296 24 73
e-mail: jean-bernard.benhaiem@cec.eu.int
jean-pierre.berg@cec.eu.int 

Prijave na program je treba oddati vsako leto do 31. maja
URBAN II 
Pomoč za ekonomsko in socialno oživljanje revnih mestnih četrti in za spodbujanje uravnoteženega razvoja mest
Lokalne in regionalne oblasti, industrijska združenja, sindikati, razvojne nevladne organizacije Nepovratna pomoč 25%-50% stroškov projekta  URBAN II 
Marcello ROMADG
Regional Policies
B2Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.:32 2 295 82 56
Fax: 32 2 296 32 73
e-mail: Mireille.Grubert@cec.eu.int 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *