Regionalna razvojna agencija A.L.P. Peca

Avtor: Davorin Rogina | Objava: 10.02.2003

Skupna blagovna znamka za kmetijske pridelke in drugi izvirni programi.Podjetje A.L.P. Peca je nastalo leta 1994 kot razvojna agencija za zgornjo Mežiško dolino. Danes deluje kot lokalni pospeševalni center v okviru Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo (PMMG). Imamo izkušnje pri načrtovanju in izvajanju lokalnega, regionalnega razvoja, vseskozi pa uspešno sodelujemo tudi v evropskih programih.  

Lahko se pohvalimo z vrsto programov, ki predstavljajo standardno ponudbo razvojnih agencij, kot so podjetniško svetovanje in podobno, še posebej pa smo ponosni na naslednje programe:

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

1. Pospeševanje kmetijstva: Dobrote izpod Pece 

Ena od dejavnosti na področju pospeševanja razvoja kmetijstva in podeželja na osnovi prepoznavanja novih zaposlitvenih priložnosti in aktiviranja lastnih potencialov je razvoj skupne blagovne znamke in organizirano trženje izdelkov s kmetij. 

S pomočjo strokovnjakov je bila izdelana idejna zasnova skupne blagovne znamke »Dobrote izpod Pece« z zaščitnim znakom in zasnovo embalažnega sistema. Blagovno znamko, katere lastnik je A.L.P. Peca, d.o.o., smo zaščitili. 

S pomočjo promocijskega gradiva, marketinške strategije in intenzivnega predstavljanja izdelkov in blagovne znamke ti v koroškem in širšem slovenskem območju prepoznani in pozitivno sprejeti. V zadnjem času pa se prodaja uspešno širi na širši domači trg, predvsem v Ljubljano, kjer so izdelki že prisotni v dveh Mercatorjevih prodajnih središčih. 

Organizirano se pod skupno blagovno znamko tržijo:

-izdelki iz sadja: domači sokovi, jabolčni mošt, jabolčni kis, kis z zelišči, domače marmelade, žganja
-izdelki iz moke: rženi kruh, sadni kruh, ajdov kruh z orehi, potice in peciva
-izdelki iz mesa: salame, suhi konci, prekajene klobase in meso
-mlečni izdelki: skuta, smetana, sveži siri
-izdelki domače obrti: ročno pletene košare, drobni leseni izdelki, prtički.   

2. Podjetništvo za tretje tisočletje: eCenter kot okno v svet 
 
 V tako imenovanem eCentru lokalno ekonomijo povezujemo z globalno mrežno ekonomijo. Z vzpostavitvijo eCentrov sledimo cilju, da je za uspešno uvajanje novih oblik dela, učenja in poslovanja treba zgraditi fizično infrastrukturo in stimulativno podporno okolje, ki bo izboljšalo možnosti dostopa do virov financiranja, znanja in informacij ob hkratni promociji prepoznavnosti Koroške regije na svetovnem spletu.  
A.L.P. Peca je v sodelovanju z računalniško hišo KOPA računalniški inženiring tudi nosilec koncesije ECDL (European Computer Driving Licence – Evropsko računalniško spričevalo), ki pomeni osrednji evropski standard računalniške pismenosti. Trenutno v sodelovanju z ZRSZ izvajamo program Priprava na informatizirano delovno mesto za 25 brezposelnih oseb, ki si bodo s pridobitvijo mednarodno priznanega izkaza računalniške pismenosti povečale konkurenčnost na trgu dela.    

3. Turizem: Turistične zadruge Park Kralja Matjaža 

Ugotavljamo, da turizem, najhitreje rastoča gospodarska panoga v svetu, pomeni veliko razvojno priložnost tudi v turistično še slabše prepoznavnih območjih Slovenije. Vedno večji pomen dobiva tudi na Koroškem, kjer prihaja v zadnjem desetletju zaradi sprememb v tradicionalni gospodarski strukturi do pospešenega iskanja novih, lokalnih, razvojnih priložnosti in panog, ki lahko zagotovijo večjo kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu, jim prinesejo več dohodkov rukture in ustvarijo prepotrebna nova, kakovostna delovna mesta. Pod oznako »Park Kralja Matjža« večkrat na leto organizirano zanimive dogodke oziroma prireditve. Najbolj znana je zimska, ko v snežnih skulpturah pričaramo domišljijsko mesto kralja Matjaža. Razen teh pa naš center sodeluje še v naslednjih programih:  
 • priprava podjetniških projektov, ki bodo omogočili razvoj novih programov in prezaposlovanje presežne delovne sile kot posledice prestrukturiranja Slovenskih železarn
 • spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk
 • dejavnosti na področju aktivne politike zaposlovanja
 • razvoj lokalnih grozdov
 • vavčerski program svetovanja
 • Podeželska razvojna jedra 2002
 • sodelovanje v programu čezmejnega sodelovanja Phare – Sklad malih projektov
 • vodenje postopkov oddaje javnega naročila
 • FlexWork – projekt znotraj 5. Okvirnega programa, tematskega programa IST
 • Beep – projekt znotraj 5. Okvirnega programa, tematskega programa IST
 • PRISMA – projekt znotraj 5. Okvirnega programa, tematskega programa IST

Priložnosti v prihodnosti 

Priložnosti nam gotovo ponujata aktualni trenutek približevanja Evropski uniji in navezava na institucionalni okvir izkoriščanja evropskih skladov, ki jih bo Slovenija upravičena črpati kot polnopravna članica.  

Veliko pozornost bo treba tudi nameniti uveljavljanju podjetniške klime, le tako bo možno doseči stopnjo kakovosti življenja ali blaginje, če hočete, ki bo pomenila sanacijo posledic prestrukturiranja gospodarstva. Trdimo namreč, da delovati razvojno pomeni premikati meje, ki so v glavi.    

Ker je eden od naših največjih izzizov razvijanje podjetništva na podeželju, načrtujemo ustanovitev posebnega podjetja – Podeželskega razvojnega jedra. To podjetje bo specializirano za razvoj podeželja in za nadaljevanje projektov, katerih razvojno obdobje izzveneva. Njegovo poslanstvo lahko opredelimo kot: 

-      spodbujanje podjetniške prenove podeželja z upoštevanjem dinamike sprememb v mednarodnem okolju,
-      zagotavljanje sistemskih razmer za razvoj novih dejavnosti na podeželju z ustvarjanjem lokalnih in regionalnih partnerstev. 

Izkušnje s tujino     

Že nastanek podjetja A.L.P. Peca je povezan s tujino in tesnim sodelovanjem takratnega vodstva z irskimi partnerji. Vse od začetka je bila mednarodna razsežnost podjetja ena od značilnosti, ki je podjetje zavezovala k rasti in razvoju. Projekti v okviru programov čezmejnega sodelovanja Phare so naša stalnica, v zadnjih dveh letih pa se nam je uspelo prebiti tudi v programe, ki temeljijo na znanstveni odličnosti (5. Okvirni program).  

Znanje, ki so si ga pridobili sodelavci podjetja, je rezultat sodelovanja tudi s tujimi strokovnjaki. Ugleldni tuji partnerji so odločilno prispevali k mednarodni prepoznavnosti podjetja, z njihovo pomočjo je bilo ustvarjeno široko mednarodno partnerstvo, ki pomeni izziv in priložnost za čas polnopravnega članstva Slovenije v EU, novih okvirnih programov in programov skupnosti.

Z njihovo pomočjo je A.L.P. Peca danes posebnost, saj kot razmeroma mala razvojna agencija izvaja tri projekte v 5. Okvirnem programu:  

-      FlexWork (www.flexwork.eu.com) je evropska pobuda za podporo predvsem malim in srednjim podjetjem v ruralnem okolju za premagovanje geografske oddaljenosti z uvajanjem prilagojenega načina dela.
-      PRISMA (www.prisma-eu.net) je pobuda 5. Okvirnem programu – tematskemu programu Uporabniku prijazna informacijska tehnologija, ki sistematično ocenjuje sedanji in prihodnji vpliv uporabe IKT na naslednjih tematskih področjih: zdravje, osebe s posebnimi potrebami (invalidi in starejši), administracija, okolje, transport in turizem
-      BeeP (www.beep-eu.org) prav tako sistematično ocenjuje dobre prakse uporabe IKT na področjih podjetništva, regionalnega razvoja, socialne kohezije in razvoja novih znanj ter spretnosti.   

Ime partnerja Država
Irska Waterford Institute of Technology
Portugalska APDT
Danska Danish Technological Institute
Nemčija Empirica
Velika Britanija Interaction Design Limited
Belgija University Libre de Bruxelles
Švica Telscom
Madžarska MONA
Bolgarija VirTech Ltd
Poljska ITTI
Avstrija Institute of Technology Assessment (ITA),
Nemčija Technologie-Zentrum Informatik (TZI), Bremen University
Anglija  Local Futures Group (LFG),
Portugalska  Aveiro University (UAVR),
Nizozemska RAND Europe
Španija Telefónica Investigacion y Desarollo (TID),
Ciper NETU Consultants Ltd. (NETU
Madžarska TREBAG Ltd.
Češka Czech University olf Agriculture – Faculty of Economics and Management (CUA-FEM
Slovaška Technical University of Košice (TUK)
Bolgarija Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences (IE),
Poljska ASM – Market Research and Analysis Centre (ASM)
Litva Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)
Romunija Centre for Urban and Regional Sociology (CURS-SA),
Anglija Steppingstones Ltd.
Italija Nomisma
Belgija Martech International (Martech),

Več informacij:   

Prežihova 172390 Ravne na Koroškem
Tel. in faks: + 386 2 82 17 860, + 386 2 82 17 861
e-pošta: info@alppeca.si
Spletna stran: www.alppeca.si  


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *