Regres za lastnika družbe

Avtor: Alenka Maher | Objava: 10.05.2010Sem lastnik družbe z omejeno odgovornostjo in v njej zaposlen. Ali mi je podjetje dolžno izplačati regres za letni dopust, četudi tega ne želim. Podjetje ima namreč finančne težave in bi se želel izogniti nepotrebnim stroškom. Torej, ali veljajo za lastnika podjetja enake zahteve kot za druge zaposlene?
 
Glede na to, da ste zaposleni kot lastnik družbe, na delovnem mestu direktor, torej kot oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, lahko za vas veljajo posebne določbe, kar je določeno v 72. členu Zakona o delovnih razmerjih. To pomeni, da bi moralo biti v vaši individualni pogodbi o zaposlitvi določilo glede izplačila regresa. V praksi se pogosto dogaja, da edini lastniki družbe z omejeno odgovornostjo in istočasno direktorji družb nimajo sklenjene individualne pogodbe s samim seboj. Če tudi vi nimate sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto direktorja, potem je izplačilo regresa nedefinirano; enako velja za druge osebne prejemke, kot so jubilejne nagrade, odpravnina ob upokojitvi in solidarnostne pomoči. V kolikor pa imate individualno pogodbo o zaposlitvi in je v njej določeno, da se »drugi osebni prejemki izplačujejo enako kakor za ostale delavce družbe«, potem velja, da v primeru neizplačila regresa lahko uveljavljate terjatev do družbe za pet let za nazaj, torej si boste izplačali regres, ko boste imeli denar, v nasprotnem primeru vam po petih letih terjatev do družbe zapade. V kolikor tega določila nimate navedenega, pa to izrecno za vas ne velja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *