Seminar A: Kaj morate vedeti pred sestavo davčne bilance za leto 2004 (13.1.)
Seminar B: Dohodnina po novem (18.1.)

Avtor: | Objava: 03.01.2005Ob vstopu v Evropsko unijo je Slovenija sprejela vrsto novih zakonov, ki jih moramo podjetja upoštevati pri svojem poslovanju.
 
V januarju smo za vas pripravili dva aktualna seminarja s področja nove zakonodaje.
 
Na prvem seminarju bomo podali praktične napotke za sestavo davčne bilance za leto 2004, pri čemer bomo morali poleg starega zakona upoštevati tudi nekaj členov iz novega Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.   
 
Na drugem seminarju bomo pogledali, kako vpliva novi Zakon o dohodnini na obračunavanje plač, bonitet, avtorskih honorarjev, kakšne so spremembe pri obdavčitvi študentskega dela in druge spremembe ...  
 
Seminarja sta namenjena vodjem računovodstva in financ, računovodjem, podjetnikom, direktorjem, vsem, ki jih tematika zanima. 
 
 
 
seminar A:  13. januarja 2005
 
KAJ MORATE VEDETI PRED SESTAVO DAVČNE BILANCE ZA LETO 2004  
 
 • Kako pravilno izkazovati prihodke in odhodke?
 • Kaj vključujemo med davčne olajšave, kaj je z rezervacijami, odpisi terjatev in podobno?  
 • Poslovna bilanca kot podlaga in njen vpliv na davčno bilanco 
 • Vpliv Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb na davčno bilanco 2004 
 
Davčni inšpektorji so glede upravičenosti odhodkov zelo natančni in podatke v davčni bilanci preverjajo na več načinov. Kako v skladu z zakonodajo optimizirati svojo davčno bilanco, bosta na seminarju odgovorili strokovnjakinji, ki bosta podali tudi praktične napotke za njeno sestavo: 
 
Romana Kruhar-Puc, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka, Uniconsult d.o.o. in
Jana Galič, univ. dip. ekon., davčna svetovalka
 
PROGRAM SEMINARJA 
 
 • spremenjen Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb; na kaj vplivajo spremembe v letošnjem letu;
 • pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih (odhodki za pokrivanje izgub preteklih let...);
 • vpliv metod vrednotenja zalog na davčno bilanco;
 • kdaj je potrebno prevrednotovanje osnovnih sredstev in vpliv metode amortiziranja?
 • aktivne in pasivne časovne razmejitve;
 • kaj vključujemo med davčne olajšave in v kakšni velikosti?
 • kdaj se upoštevajo dolgoročne rezervacije in odpisi terjatev;
 • kaj je s priznano obrestno mero?
 • posebnosti za koledarsko leto 2004 (olajšave za osnovna sredstva);
 • okrepitev sredstev in dolgov;
 • oslabitev sredstev in dolgov ter kako je z davčnim priznavanjem prevrednotovalnih odhodkov;
 • prevrednotenje in davčne posledice;
 • povračila in izplačila;
 • povezane osebe po novem zakonu in transferne cene;
 • vi sprašujete, mi odgovarjamo. 
 
 
 
 
seminar B:  18. januarja 2005
 
DOHODNINA PO NOVEM  
 
 
S 1. januarjem 2005 prične veljati novi Zakon o dohodnini (Zdoh-1), ki prinaša vrsto sprememb, ki jih moramo upoštevati pri našem poslovanju.  
 
Na vprašanja, kot so:  
 
 • Kdo so po novem zavezanci za dohodnino in kakšen je obseg davčne obveznosti za posamezne dohodke   
 • Kako po novem obračunavamo bonitete in avtorske honorarje,   
 • Kako je po novem obdavčeno študentsko delo   
 
bosta odgovorili in podali praktične napotke za pravilen obračun plač in drugih osebnih prejemkov strokovnjakinji: 
 
Romana Kruhar-Puc, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka, Uniconsult d.o.o. in
Jana Galič, univ. dip. ekon., davčna svetovalka 
 
 
PROGRAM SEMINARJA
 
 • dohodki iz zaposlitve (izplačila plač in davčni vidik obračunavanja plač po novem),
 • dohodki iz dejavnosti
 • oprostitve plačila dohodnine
 • bonitete (mobiteli, avtomobili, parkirnina, izobraževanje, zavarovanje)
 • davčne olajšave (posebne olajšave: študentje, kulturni delavci, novinarji)
 • poseben obrazec za vzdrževane družinske člane,
 • davčni odtegljaj
 • lastni deleži
 • posebnosti pri obračunavanju potnih nalogov,
 • kadrovska evidenca prisotnosti – kakšna mora biti,
 • kdaj in kako voditi evidenco za izplačilo nadomestil v primerih odsotnosti z dela,
 • davčno obravnavanje odpravnine, izplačane zaradi prenehanja delovnega razmerja zaradi operativnih razlogov,
 • povračilo stroškov dijakom in študentom,
 • avtorski honorarji,
 • napake, ki jih ugotavljajo davčni inšpektorji,
 • in druge spremembe nove davčne zakonodaje
 • vi sprašujete, mi odgovarjamo!
 
 
OBA SEMINARJA ZA SAMO 64.500 SIT + DDV!
 
Če se prijavite takoj, celo samo za 58.050 + DDV!
Če pa ste zraven še naročnik Podjetnika, je za vas cena za oba seminarja le 51.600 + DDV!  
 
KOTIZACIJA ZA POSAMEZNI SEMINAR 
 
Kotizacija vključuje: predavanja strokovnjakinj, strokovno gradivo, pogostitev, izvod revije Podjetnik 
 
seminar A - 13. januar 2005: KAJ MORATE VEDETI PRED SESTAVO DAVČNE BILANCE ZA LETO 2004  - 39.500 + DDV 

seminar B - 18. januar 2005: DOHODNINA PO NOVEM  - 39.500 + DDV 
seminarja A + B - 64.500 SIT + DDV - vaš prihranek 14.500 + DDV!
- zgodnja prijava na oba seminarja - 58.050 + DDV - vaš prihranek 20.950 SIT + DDV
- naročniki Podjetnika z zgodnjo prijavo na oba seminarja - 51.600 + DDV -  vaš prihranek 27.400 SIT + DDV 
 
 
Razmišljate, da bi se naročili na Podjetnika? Prav imate. Res se vam splača.
 
Izpolnite prijavnico za revijo takoj in posebni naročniški popust vam bomo upoštevali pri kotizaciji za seminarje! 
 
 
PRI PODJETNIKU SE POPUSTI SEŠTEVAJO! 
 
- Za zgodnje prijave do 7. 1. 2005 vam priznamo 10% popust +
- naročniki revije Podjetnik imajo na vse cene še dodatni 10 % popust +
- vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja ima še 10 % popust! 
 
 
KDAJ IN KJE? 
 
Oba seminarja bosta v dvorani AMZS, Dunajska 128, Ljubljana, v kleti.
Pričetek obeh seminarjev je ob 9.00 uri, registracija udeležencev ob jutranji kavi od 8.30 do 9.00.
 
PRIJAVA IN INFORMACIJE    
 
 
 
 
Prijave sprejemamo tudi pisno po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana, po e-pošti na naslov narocnine@podjetnik.si ali po faksu na št. 01/423 82 60. 
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Katja Kenk: 01/200 20 70

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *