Seminar "Obvladajte vaše finance in davke" - 13.10.2005

Avtor: | Objava: 16.09.2005Ne propadite zaradi nevednosti!    

Razmišljate o širitvi dejavnosti ali rasti, pa niste gotovi:  
- ali imate za to dovolj kapitala,
- ali boste lahko dobili kredite,
- kakšne davčne obveznosti bo širitev prinesla,
- kako bodo davčni stroški vplivali na vašo likvidnost,
- kaj bi bila optimalna struktura virov in kako jo doseči,
- kakšen naj bi bil donos na lastni kapital, koliko dobička pustiti v družbi in
- ali spustiti v družbo dodatne investitorje?   

Če vam odgovori na ta vprašanja niso povsem jasni, vaša prizadevanja ne bodo uspešna, lahko pa boste tudi izgubili denar ali celo ogrozili obstoj vašega podjetja.  

Ko gre za vaš trud in vaš denar, ne računajte na srečo.  

Vabimo vas na strokovni seminar, ki vas bo usposobil, da boste znali sami odgovoriti na zgornja vprašanja - tako boste lahko uspešno uresničili svoje načrte!   

V S E B I N A    S E M I N A R J A
  • Na kaj je potrebno misliti ob pričetku dejavnosti ali ob rasti?
  • Kako lahko struktura virov denarja usodno vpliva na podjetje in ta na davke od dobička in dohodnino?
  • Spoznali bomo možnosti, ki jih imamo na področju davkov in prispevkov, njihove likvidnostne posledice, nasprotja med optimiranjem virov sredstev, pričakovanji bank (boniteto) in davčno obremenitvijo.
  • Davčne stroške, stroške za denar in pomanjkanje denarja je mogoče predvidevati.
  • Poslovni načrt potrebuje podjetnik, ne banka!
  • Prikaz pasti, ki izvirajo iz davkov in prispevkov.
  • Finančni stroški so lahko različni, so pa predvidljivi.
  • Dobiček je bistvo podjetništva, vendar ga je potrebno imeti in optimirati.
  • Finančna struktura in dobiček sta v medsebojni odvisnosti. 

Seminar je namenjen vsem podjetnikom, ki se želite odločati strokovno podkovano, ob obvladanju vseh nevarnosti in tveganj.

P R E D A V A T E L J
 
Igor Kadunc MBA, univ. dipl. ekon., ima dolgoletno prakso s področja financ in vodenja. Bil je ustanovitelj in direktor Nove banke, direktor Interne banke Emona, papirnice Količevo, pomočnik generalnega direktorja RTV za poslovno področje ter direktor Hotela Lev. Predava s področja bančništva, poslovnih financ, kontrolinga.  

K D A J    I N    K J E ? 
Seminar bo dne 13.10.2005 od 9.00 do 13.00 ure.
Registracija udeležencev ob jutranji kavi od 8.30 do 9.00 ure.       
Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Zaloška 29, Ljubljana, 3. nadstropje   

K O T I Z A C I J A    I N    U G O D N O S T I 
KOTIZACIJA Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 44.500 + DDV in vključuje:
- predavanje strokovnjaka 
- strokovno gradivo 
- pogostitev 
- izvod revije Podjetnik

PRI PODJETNIKU SE POPUSTI SEŠTEVAJO! 
-
10 % popust za naročnike revije Podjetnik 
- 5 % popust za prijave, prejete do 30.9.2005 
- 5% popust za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije 
(primer: naročnik revije z zgodnjo prijavo ima 15% popusta, nadaljnji udeleženec iz tega podjetja pa 20%) 

P R I J A V A    I N    I N F O R M A C I J E
Prijave sprejemamo pisno:  
- s spletno prijavnico 
- po faksu na št. 01/423 82 60,
- po e-pošti karmen.komel@podjetnik.si ali
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana. 

Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Karmen Komel, 01/200 20 52, karmen.komel@podjetnik.si.

Pred seminarjem nam lahko pošljete svoje vprašanje na e-poštni naslov karmen.komel@podjetnik.si in odgovor boste izvedeli na seminarju! 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *