Skrivnosti financiranja podjetja

Avtor: Jaka Vadnjal | Objava: 09.03.2005

Ne le podjetnike začetnike, temveč tudi podjetja, ki se širijo, tarejo predvsem zagate, povezane s finančnimi platmi poslovanja. O tem več v prihodnjih številkah Podjetnika.Pred kratkim se je pri meni oglasil angleških svetovalec, ki že več kot dvajset let svetuje predvsem malim in srednjim podjetjem. Poleg rodne Anglije je služboval še v več državah nekdanjega imperija in pred nekaj leti zašel v Slovenijo, kjer se je odločil za nekaj časa ostati in se seveda preživljati s tem, kar meni, da zna početi, torej svetovati podjetjem. V zanimivem pogovoru mi je med drugim razkril svojo ugotovitev o ključnih razlogih za težave malih podjetij, kot jih je opazil prav povsod, kjer je doslej služboval, tudi v Sloveniji, in jih torej upravičeno razglasil za univerzalne.  

Univerzalni težavi podjetnikov 

Pravzaprav je omenil dva razloga, s katerimi sem se moral strinjati vsaj v tej meri, da ju tudi sam smatram za zelo pomembna. Prvi razlog, ki ga je omenil Anglež, je bil, da si podjetniki pogosto ne znajo opredeliti vrednot in ciljev, ali drugače: v podjetništvu jih bolj ali manj nosi in premetava sem in tja, kot bi se v čolnu spustili po reki. Zveni razumno, in ena od novejših empiričnih raziskav na področju podjetništva v Sloveniji lahko tej trditvi vsaj deloma pritrdi. O ugotovitvah te raziskave bomo poročali v eni od prihodnjih številk Podjetnika, s tem člankom pa želimo napraviti uvod v serijo člankov, ki se bodo ukvarjali z drugim ključnim problemom, kot ga vidi angleški kolega, ki pravi, da med podjetniki opaža skoraj kritično nerazumevanje finančnega položaja podjetja. Da ne bo pomote, to slabo razumevanje po njegovem mnenju ne velja samo za slovenske podjetnike, temveč tudi za njihove kolege po državah, kjer je doslej služboval.   

Likvidnostna past 

Ljudje ustanovijo podjetja iz različnih razlogov. Nekatere žene prepoznana podjetniška priložnost, druge pa nuja, saj druge možnosti za zaposlitev, kot je zagon lastnega podjema, enostavno ne najdejo. Dobro tehnično znanje in trg sta na začetku sicer nujna pogoja za uspešen zagon poslovanja, še zdaleč pa ne edina. Potreben je tudi kapital, ki ga je včasih težko zbrati, pogosto pa je zaradi nerazumevanja financiranja podjetja ta kapital pri načrtovanju začetnih poslov precenjen. Govorimo seveda o denarnem toku, ki pogosto potopi dobre podjetniške ideje. Zanesenjaški podjetniški začetniki namreč pogosto pozabljajo, da bodo morali svoje dobrine v mnogih primerih prodajati na up, pri čemer bodo dobavitelji do njih skeptični. Kupiti bo treba vsaj osnovno opremo, sproti pa izplačevati osebne dohodke, stroške za telefon, vodo, elektriko in še kaj drugega, in tega ni malo. Podjetje se kaj hitro znajde v likvidnostni pasti in mnoge odlične ideje so propadle prav zaradi nelikvidnosti podjetij v začetnih mesecih poslovanja. »Sreča je pozitivni denarni tok,« uči svoje študente guru podjetništva Jeffry Timmons.   

Čeri širjenja poslovanja 

Vendar pa je naivno misliti, da je financiranje ključni problem začetniškega podjetniškega obdobja, potem pa se nekako unese. Nasprotno, vsaka razširitev poslovanja prinese s seboj tudi določene finančne zagate. Razširjeno poslovanje proizvodnega podjetja pomeni večje zaloge repromaterialov in končnih izdelkov, večje terjatve do kupcev, in vprašanje je, ali jih lahko podjetje financira samo z večjimi obveznostmi do dobaviteljev. Ponavadi ne, vse je odvisno od pogajalske moči, ki jo ima podjetje nasproti kupcem na eni strani in dobaviteljem na drugi strani. Omenjene finančne zagate v rastočem poslu je seveda mogoče predvideti, če le razumemo finančni ustroj svojega poslovanja. Ukrepi, kot so izboljšanje obrata zalog in drugi, so lahko izrazito interne oziroma organizacijske narave s takojšnjimi finančnimi posledicami. Učinkovita izterjava dolgov, ki se začne s sprotnim zaračunavanjem, ravno tako.   

Finančne čarovnije za dobre čase 

Financiranje podjetja pa je lahko pod drobnogledom tudi, ko gre podjetju na videz dobro. Ali imajo lastniki manevrski prostor za kakšno žetev? Je možno del kapitala nadomestiti z dolgoročnimi obveznostmi? Sta morda pogajalska moč in način poslovanja podjetja taka, da si lahko privošči celo negativni obratni kapital in s kratkoročnimi viri financira dolgoročne naložbe, kar je sicer v nasprotju z načeli zdravega financiranja?   

Berite prihodnje številke Podjetnika! 

Vsa ta vprašanja in še mnoga druga bomo skušali odpreti in nanje poiskati odgovore v naslednjih številkah Podjetnika. Omenjene skrivnosti bomo skušali preprosto prikazati s konkretnimi finančnimi podatki podjetij, za katere bomo prosili različne strokovnjake s področja podjetništva, da jih skušajo komentirati. Tako boste lahko primerjali vidike podjetniških svetovalcev, računovodij in financerjev (bankirjev in vlagateljev). Sodimo, da bodo njihova mnenja o finančnem položaju določenega podjetja lahko tudi različna. Tako kot marsikaj v podjetništvu tudi financiranje nima samo ene resnice.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *