Skupina festival Brežice - projekt na svetovni ravni

Avtor: | Objava: 10.05.2003

Glasbenik-podjetnik-organizator Primož Ramovš vrhunsko promovira Slovenijo.Festival Brežice je v dvajsetih letih iz tečajev za staro glasbo in majhnega regionalnega festivala prerasel v evropski projekt Skupina Festival Brežice. Je član Združenja slovenskih festivalov in član REMA (Evropska mreža stare glasbe), vsebinsko pa se deli na tri projekte: Klasika, Akadema in Evromreža.

Osnovna programska usmeritev Skupine Festival Brežice je stara glasba ali bolje klasična glasba, izvajana na način, kot si je zamislil skladatelj, z avtentičnimi instrumenti in z upoštevanjem avtentične izvajalske prakse.

Mednarodno aktualni kulturni koncepti

Že od začetka je vseboval mednarodne kulturne koncepte, ki so danes v evropskem merilu izjemno aktualni. Vsi prostori, v katerih so festivalski koncerti, so slovenska kulturna dediščina, ki jo Skupina Festival Brežice prek svojih publikacij predstavlja širši mednarodni skupnosti. Po mnenju Ministrstva za kulturo sodi Festival Brežice v najvišji javni interes, ministrstvo tudi sodi, da je Festival Brežice eden od desetih najboljših tovrstnih festivalov v svetu.

Zaradi visoke kakovosti in historičnih koncertnih prostorov, v katerih so koncerti, je vrednost posameznega sedeža predraga, da bi jo lahko pokrivali s finančno udeležbo obiskovalcev. Zato ob vložkih države (Ministrstvo za kulturo je tudi finančno največji partner) in občin pritegnejo tudi sponzorje. Tako pri sponzorjih ves čas spodbujajo potrebo po poslovnem druženju ob kulturnem programu, s čimer prispevajo tudi v izobraževanje poslovnežev. Najpomembnejše pa je to, da so pocenili vstopnice in s tem povečali dostopnost kulturnih dobrin širšemu občinstvu.

S promocijskimi akcijami pri različnih ciljnih skupinah in v turizmu močno animirajo javnost, tako da je povprečna zasedenost koncertov v 2002 presegla 70 odstotkov.

Ker je organizator Ars Ramovš zasebni zavod, je Skupina Festival Brežice še toliko bolj podvržena tržnim zakonitostim kot javni zavodi. Ob selitvi projekta leta 1997 iz Radovljice v Posavje, se je organizator oblikoval kot zasebni zavod Ars Ramovš, ki je naravnan neprofitno.

Vzajemne koristi od poslovnega parterstva

Projekt ponuja svojim poslovnim partnerjem promocijo in poslovne priložnosti, močan prispevek h kakovosti življenja in kulturno podobo okolij, v katerih se dogaja, veča pa tudi tudi ugled, atraktivnost ter zanesljivost slovenskega partnerstva v mednarodnem prostoru.

Obstoj in uspešen razvoj Skupine Festival Brežice sta odvisna predvsem od pravočasne pridobitve zadostnega števila poslovnih partnerjev (subvencije, sponzorstva, donacije). Problem pa je, ker v Sloveniji še ni prakse, da bi sponzorji v kakovostne kulturne projekte vstopali z večletnimi pogodbami in dolgoročnim sodelovanjem.

Več informacij o zavodu Ars Ramovš dobite na njihovem e-naslovu info@k-ramovs.si ali na njihovih spletnih straneh www.festivalbrezice.com.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *