Slovenija v očeh tujih investitorjev

Avtor: Martina Budal | Objava: 03.02.2012

V zadnjih dveh letih je JAPTI finančno podprl 26 projektov tujih investitorjev. Prijavljenih in odobrenih projektov je iz leta v leto več, vendar tuji investitorji opozarjajo na številne težave, s katerimi se srečujejo pri poslovanju v Sloveniji.


Andreja Jaklič: »Strošek selitve podjetja v drugo državo predstavlja približno desetino letne prodaje, kar pomeni, da se podjetje relativno hitro lahko preseli drugam.«

Analiza, ki so jo za JAPTI pripravili v Centru za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede, temelji na anketi med tujimi investitorji. Vprašalnik so prejela 704 podjetja, izpolnili pa so jih v 139 podjetjih, kar je skoraj petina vseh tujih investitorjev pri nas. Vzorčna podjetja so imela v letu 2010 skupaj 12.277 zaposlenih in dosegla 1,9 milijarde evrov prihodkov od prodaje, pri čemer so polovico oziroma 956 milijonov evrov prihodkov ustvarila z izvozom.  

Med podjetji, ki so sodelovala v raziskavi, največ tujih investitorjev prihaja iz držav v bližnji soseščini. Na prvem mestu je Avstrija, od koder prihaja 38 tujih neposrednih investitorjev, sledita ji Nemčija s 27 in Italija z 12 investitorji. Iz Francije in Hrvaške prihaja po devet investitorjev, osem jih je iz Nizozemske, šest iz Švice, pet s Cipra, po štirje pa so iz Velike Britanije in Belgije. Dobra polovica je v Slovenijo prvič investirala pred letom 2000, četrtina je v Slovenijo investirala v obdobju 2001–2005, preostala četrtina pa po letu 2006. Med njimi jih je 57 odstotkov vstopilo z začetno – greenfield – investicijo, medtem ko je 39 odstotkov tujih investitorjev kupilo že obstoječe slovensko podjetje.  

V Sloveniji večinoma delujejo multinacionalke, ki imajo podjetja tudi v drugih državah. V povprečju so tujci lastniki 88 odstotkov podjetja. Dve tretjini jih deluje v storitvah in je zanje Slovenija precej pomemben trg, preostala so v proizvodni oziroma predelovalni dejavnosti in večino proizvodnje izvozijo. Največ je malih podjetij, sledijo srednja, mikro- in velika podjetja. Z velikostjo podjetja se delež izvoznikov povečuje. 60 odstotkov podjetij nima nikakršnih izdatkov za raziskave in razvoj, povprečno pa ta delež znaša 2,2 odstotka, pojasnjuje Matija Rojec iz Centra za mednarodne odnose.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *