Slovenski računovodski standardi 2006 v strnjeni obliki, 17.1.2006, Belinka Ljubljana, cena: 19.900 SIT + DDV

Avtor: | Objava: 14.12.2005Ali ste se že vprašali: Kakšna bo otvoritvena bilanca stanja na dan 1.1.2006, ki jo bo potrebno izdelati zaradi prehoda na nove SRS in kako bodo učinki sprememb davčno obravnavani?
 
V S E B I N A
Vabimo vas na seminar, kjer boste v zgoščeni obliki izvedeli:
- vse o spremenjenih določbah ZGD-1, ki urejajo računovodenje,
- kakšna so merila za določanje velikosti podjetij v letu 2006 in katera podjetja morajo izdelovati konsolidirane računovodske izkaze,
- kako pomembno vlogo ima Uvod v SRS 2006,
- katere so pomembne spremembe posameznih SRS (dodatno še kakšne napake ugotavljamo revizorji pri uporabi že veljavnih SRS),
- katere MSRP bo potrebno spoznati, ker SRS neposredno napotujejo na njihovo uporabo,
- kako bodo davčno obravnavani učinki ob prehodu na nove SRS,
- ali se je smiselno odločiti za neposredno uporabo MSRP.
 
P R E D A V A T E L J I C A
Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon., ima dolgoletno prakso s področja ocenjevanja podjetij, računovodstva in revizije. Kot pooblaščena revizorka in direktorica je zaposlena v podjetju Leitner+Leitner Audit, d.o.o. Predava s področja slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov.
 
K D A J    I N    K J E ?
Seminar bo dne 17.1.2006,
v dvorani Belinka, Ljubljana
potekal bo od 14.00 do 17.00 ure.

K O T I Z A C I J A  I N  U G O D N O S T I
Cena seminarja:
19.900 SIT + DDV
 
Popusti:
10 % popust za naročnike revije Podjetnik
5 % popust za prijave, prejete do 9.1.2006
5% popust za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije
- naročniki s poravnano naročnino lahko pri plačilu kotizacije izkoristite bon za 50% popust

P R I J A V E
Prijave sprejemamo pisno: 
- s spletno prijavnico
- po faksu na št. 01/423 82 60,
- po e-pošti karmen.komel@podjetnik.si ali
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana  

Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije: Karmen Komel, 01/200 20 52, karmen.komel@podjetnik.si.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *