So obresti previsoke?

Avtor: Igor Kadunc | Objava: 09.06.2009Smo d.o.o. z 12 zaposlenimi in delujemo na področju manjše proizvodnje in trgovine. Kmalu nam bo zapadel kredit v banki v višini 150.000 evrov. Ker vseskozi dobro poslujemo, s podaljšanjem ne bi smelo biti težav. Vendar se mi zdijo obresti, ki jih zahteva banka, nekoliko visoke. Predvideva fiksno obrestno mero 7,5 odstotka. Do zdaj smo imeli 3-mesečni EURIBOR z dodatnih 2,2 odstotka. Kredit naj bi bil za 6 mesecev, z možnostjo preprostega podaljšanja še za 6 mesecev. Naj sprejmemo ponudbo?
 
Položaj na področju obrestnih mer se je v zadnjih pol leta in se tudi zdaj bistveno spreminja. Ima le eno stalnico. Banke želijo povečati (maksimalizirati) obrestno maržo. To je razliko med obrestno mero, po kateri denar »kupujejo« od tistih, ki imajo presežke denarja, in tisto, po kateri »prodajajo« denar kreditojemalcem. Ker naj bi banke teoretično vedno lahko dobile denar na medbančnem trgu po EURIBOR-u (od tod tudi ime Evrska medbančna obrestna mera), to pa v veliki meri določa Evropska centralna banka z določanjem cene kreditov, ki jih je pripravljena dati bankam, se zdi nelogično, da so banke predvsem pri kratkoročnih kreditih sistem vezave obrestnih mer na EURIBOR opustile. Logika je v tem, da je banke strah, da ne bi pridobile dovolj depozitov, če bi recimo ponudile obrestno mero za enoletni depozit recimo 1,74 odstotka. Zaradi tega so banke ponudile med 3- in celo 4,5-odstotno obrestno mero za depozit na eno leto. Ker je obrestna mera, ki ste jo do zdaj imeli, skupaj 3,58-odstotna, za večino bank prenizka, smo se vrnili za obdobje 15 let nazaj, ko smo pri kreditih še našli fiksne obrestne mere za kredite. Sam bi rekel žal, kajti ves trud centralnih bank po vsem svetu, da bi z znižanjem stroškov kreditov spodbudile zadolževanje za potrošnjo, je s tem v veliki meri izničen. Vendar je logika bank, da morajo zbirati denar tudi z nerazumno visokimi obrestnimi merami za depozite in zaračunati maksimalne marže, da zaslužijo tudi za verjetne izgube zaradi slabih kreditov. Ker tako ravnajo skoraj vse banke, podjetnikom, ko dobijo ponudbo po 3- pa celo 4,5-odstotnem dodatku na Euribor ali kot v vašem primeru fiksno obrestno mero 7,5 odstotka, ne preostane prav veliko manevrskega prostora.
 
Uporabnejša možnost je, da iščete kredit v več bankah (ali vsaj »blefirate«, da to počnete) in skušate znižati ponudbo vsaj za 0,5 odstotka. Verjetno vam bo uspelo, če imate dobro boniteto. Blefirajte tudi, da je še sprejemljiv dodatek 3 odstotke in nič več. Ponuja pa se tudi dodatna možnost, ki naj bi postala operativna v teh dneh, namreč pridobitev kreditov iz naslova garancijske sheme države. Zahtevajte v banki razgovor, ali lahko »potegnete« kaj iz tega ukrepa države. Mislim, da bi bilo to v vašem primeru koristno. Bistveno pa je, da začnete iskati denar vsaj mesec in pol pred zapadlostjo sedanjega kredita.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *