So vaši dopisi, ki jih pošiljate iz firme, opremljeni z vsemi podatki, ki jih zahteva zakon?

Avtor: | Objava: 10.06.2003



Zakaj ima večina podjetij, od katerih prejemate razne dopise, račune, izdelan poseben obrazec, na katerem so napisani podrobni podatki o podjetju? Zato, ker Zakon o gospodarskih družbah določa, da mora vsak dokument, ki ga podjetja pošiljajo naslovnikom, vsebovati tudi točno določene podatke o podjetju.

Kateri so ti podatki:
- celoten naziv firme
- sedež družbe
- sodišče, pri katerem je družba vpisana, številka registrskega vpisa
- ime in priimek predsednika nadzornega sveta (če ta svet obstaja)
- znesek osnovnega kapitala in znesek še ne vplačanih vložkov (za d.o.o. in d.d.).

Ker obstaja velika verjetnost, da se vsakokrat posebej, ko boste pošiljali določena sporočila, ne boste spomnili na vse podrobnosti, ki jih mora to sporočilo vsebovati, priporočamo, da tudi vi izdelate obrazec, ki bo vseboval vse podatke, kot jih zahteva zakon! To bo prav gotovo ceneje, kot da vas ''zalotijo'' pri pošiljanju dokumenta, ki ne bo popolno opremljen, zaradi česar čaka podjetje kazen od 1,500.000 do 5,000.000 SIT, odgovorno osebo podjetja pa še dodatno kazen od 75.000 do 500.000 SIT.

Zgoraj navedenih podatkov ni potrebno navajati le v sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih stikov in za katera se običajno uporabljajo tiskovine.

PRAVNI VIR
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93,29/94,45/94, )

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *