Spet ta bilanca ... 17. februar 2004

Avtor: | Objava: 22.01.2004

Strokovni seminarKako pravilno sestaviti letna poročila z vsemi prilogami
 • Kako novosti v ZGD-ju vplivajo na vsebino letnih poročil? 
 • Kako jih pravilno sestaviti z vsemi prilogami?  
 • Kako se pravilno odločiti v zapletenih primerih ...   
Na ta vprašanja vam bomo odgovoriti in podali še vse napotke glede »običajnih« in povsem novih pravil za sestavljanje zaključnega računa     
 
na strokovnem seminarju  
 
SPET TA BILANCA …     
 
Kako na sestavljanje bilance vpliva novi Zakon o davku od dobička pravnih oseb, kako sestaviti končni obračun amortizacije osnovnih sredstev po novih stopnjah, kdaj je potrebno prevrednotovanje, so le ena izmed mnogih vprašanj, na katera vam bomo podali konkretne odgovore, da boste lahko pravilno in verodostojno sestavili letno poročilo.    
 
Z znanjem, ki ga boste pridobili na seminarju, boste lahko:
 • določili, kaj so podjetju potrebni odhodki,
 • obvladali podrobnosti glede zaključnih knjiženj in usklajevanja kontov in
 • zbrali potrebne priloge in poslovna poročila.
    
SEMINAR JE NAMENJEN
 •   podjetnikom
 • računovodjem
 • vodjem financ in računovodstva
 • davčnim svetovalcem
 • vsem, ki se srečujejo z obravnavano tematiko
 
NA SEMINARJU BOMO OBRAVNAVALI ŠE …
 
 •   najbolj pogoste kršitve in posledice nepravilno obdelanih letnih poročil
 • prevrednotovanje osnovnih sredstev in nove amortizacijske stopnje
 • zaključna knjiženja
 • kdo je zavezan k revidiranju letnih poročil po 54. členu ZGD-ja
 • javno objavo letnih poročil ...
   
   
PREDAVATELJICI:
 
Urška Premk, direktorica računovodskega servisa Urmi in
Romana Kruhar Puc, davčna svetovalka in direktorica podjetja Uniconsult d.o.o.
 
 
KDAJ IN KJE? 
 
- V  torek, 17. februarja,  ob 8.45, in bo predvidoma trajal do 13.30 ure- Stara stavba AMZS, Dunajska cesta 128, Ljubljana (vhod s parkirišča, dvorana v kleti)   
 
 
KOTIZACIJA IN UGODNOSTI 

Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 32.900,00 + DDV in vključuje:

-  predavanje strokovnjakinj
-  strokovno gradivo
-  pogostitev
-  izvod revije Podjetnik 

- 10.000 SIT z bonom ali  10 % popust za naročnike revije Podjetnik
- 10 % popusta za prijave, prejete do 3. februarja 2004
- 15 % popust ima vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije
(popusti se med seboj ne seštevajo)  

 
 
PRIJAVA IN INFORMACIJE
 
Prijave sprejemamo:

- prek  spletne prijavnice
- pisno po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana - po e-pošti na naslov info@podjetnik.si
- po faksu na št. 01/423 82 60 ali

Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Tatjana Dimic: 01/200 20 60 

Z veseljem vam bomo na voljo.   

P.S.
Za davčne zavezance in odgovorne osebe, ki ne oddajo letnih poročil ali jih oddajo z napačnimi podatki,  je po ZGD-ju zagrožena kazen tudi do 15 mio  SIT...

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *