Spremembo cen določenih izdelkov in storitev je potrebno sporočiti na Ministrstvo za gospodarstvo

Avtor: | Objava: 10.06.2003Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve, ki jih našteva odredba, morajo pred spremembo cene ali najkasneje istega dne, ko se cene spremenijo, o tem obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.

Sprememba cen se sporoča za naslednje proizvode in storitve:
- proizvodnja hrane (kruh, moka tip 500, sladkor)
- založništvo (učbeniki, delovni zvezki, ...)
- oskrba z električno energijo, plinom in vodo,
- komunalne storitve,
- prodaja goriv,
- kopenski promet,
- pošta in telekomunikacije,
- zavarovalništvo,
- poslovanje z nepremičninami,
- izobraževanje,
- socialno varstvo,
- druge storitvene dejavnosti.

Obvestila o spremembi cen morajo podjetja poslati v obliki obrazca, ki je priložen odredbi.

VELJAVNOST:
Od 30.10.2002, velja 6 mesecev

PRAVNI VIR:
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
(UL RS 91/2002)
Zakon o kontroli cen (UL RS 63/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *